top of page

ROTTERDAM

Havenstad nummer 5 ter wereld.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van de gemeente Rotterdam, klik hier.
Achtergrond

Rotterdam is een ambitieuze, internationale havenstad met circa 625.000 inwoners, waarbij het haar diensten ter beschikking stelt aan de regio Rijnmond, tezamen goed voor circa 1,2 miljoen inwoners. De gemeente Rotterdam heeft zo'n 11.000 medewerkers, verdeeld over verschillende organisatieonderdelen, van Maatschappelijke Ontwikkeling tot Werk en Inkomen. Sinds de jaren 80 is de gemeente Rotterdam actief in Europese netwerken (EUROCITIES) en beleidsontwikkeling en is lid van het comité van de regio's. Al voor de EU behartigde Rotterdam in Europa de belangen van haar haven (heden top 5 mondiaal).

Europa

De gemeente Rotterdam is één van de trekkers van het Urban Partnership on Jobs & Skills partnerschap. Dit partnerschap opgericht onder auspiciën van GD Regio en met ondersteuning van DG EMPL zal het EU thema ‘Jobs & Skills’ uitdiepen en analyseren om zo de meest urgente bottlenecks en barrières te identificeren die
op EU, nationaal- of lokaal niveau moeten worden geslecht. Het is daarbij uitgenodigd om direct aan de Europese Commissie aanbevelingen doen ten aanzien van haar eigen of lagere regelgeving. Daarnaast richt het partnerschap zich op hoe de lokale economie kan worden gestimuleerd door geïntegreerd gebiedsgericht beleid met daarin specifieke aandacht voor het werken naar een inclusieve economie (kwetsbare groepen en inclusief ondernemerschap).

Motivatie

Jeugdwerkloosheid is zowel een lokaal, regionaal en Europees probleem. Op al deze niveaus achten wij het noodzakelijk actief in te zetten om zo efficiënt en effectief mogelijk de kansen voor onze jongeren op de arbeidsmarkt te kunnen helpen vergroten. Uitwisselen van kennis en ervaring en het zoeken naar synergie zijn belangrijke doelstellingen van ons binnen dit project. Het Vlaanderen-Nederland programma geeft ons de kans om de samenwerking te zoeken met andere haven steden van Europa. De gemeenschappelijke intentieverklaring tussen Antwerpen en Rotterdam heeft doel tot brede samenwerking om elkaar te versterken en als vergelijkbare havensteden te leren van gedeelde problematieken heeft een sterk bestuurlijk commitment en loopt tot 31 december 2018. Onze gelijkenissen nopen tot een gezamenlijke inzet waarbij we niet steeds eigenstandig het wiel opnieuw uitvinden.

bottom of page