top of page

VOOR EEN OPTIMALE MATCH TUSSEN ARBEIDSVRAAG EN -AANBOD

In Antwerpen, Gent, Terneuzen en Rotterdam brengt het project de gevraagde skills van nu en de toekomst in beeld. Werkgevers kunnen daarnaast via verschillende werkgeversarrangementen de brug maken tussen de werkzoekende, de opleiding en de eigen werkvloer.  Alle vormen van werkplekleren worden onder de loep genomen, gaande van de werkgever in het leslokaal tot les geven op de werkvloer. Bestaande initiatieven zoals de Jongerenakkoorden in Nederland worden onder de loep genomen, als ook Engage+ in Antwerpen waar werkgevers en jongeren dichter bij elkaar gebracht worden door middel van opleidingen en trainingen bij werkgevers. Gebaseerd op de bestaande ervaringen wordt een gedeelde methodologie uitgewerkt voor het opzetten van nieuwe werkgeversarrangementen in de grensregio. Daarnaast wordt een online vacatureapplicatie voor deze specifieke doelgroep ontwikkeld en geïntegreerd op de websites van VDAB en UWV. 

OVER ONS

De mensen achter Skills Navigator:

Klaas Ballegeer

Project Manager

DavidAP.jpg

Peter David
21ste-eeuwse vaardigheden

Astrid Faelens

Werkgevers-arrangementen

Karel Volckaert

Webtool

Project duur en financiering

Op 13 december keurde Interreg Vlaanderen-Nederland vijf projecten uit haar derde oproep goed. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 15.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 7.3 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Alle projecten binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunnen hier worden gevonden.

Skills Navigator is begonnen op 1 januari 2018 en loopt tot 30 juni 2021. Het project heeft 1,6 miljoen euro ontvangen vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

Skills Navigator Catalogusv2.png
Skills Navigator Tool.png
Contact

CONTACTEER ONS

PERSBERICHTEN

IDEEEN

 

INFORMATIE

 

bottom of page