LAATSTE NIEUWS

Over een periode van drie jaar zullen elk van de partners regelmatig updates over de voortgang geven. Hier kan je de laatste updates vinden.

E-updates
Press corner
Foto's
Fototoestel.jpg

© 2021 BY Skills Navigator

Project ‘Skills Navigator’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu 

  • Black Instagram Icon
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon