top of page

Draaiboeken pilots

Werkgeversarrangementen zijn alle mogelijke vormen van werkplekleren in combinatie met toeleidingsinitiatieven, waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd. Bovendien dient de vraag van de werkgever centraal te staan, moeten jongeren onderdeel uitmaken van de doelgroep waarvoor het initiatief wordt georganiseerd, of brengt het initiatief ten slotte de betrokken jongeren (in meer of mindere mate) dichter bij een vacature.


In 2018 werden good practices van werkgeversarrangementen uit de Vlaams-Nederlandse delta gebundeld in een catalogus. Op basis van deze catalogus testten de verschillende partners binnen het project deze goede praktijken uit in hun eigen regio, de zogenoemde pilots. Om andere lokale overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers of organisaties de kans te geven met deze methodieken aan de slag te gaan, werd voor elk van deze pilots een draaiboek opgesteld. Op basis van deze bundel kon eveneens een universeel draaiboek worden opgesteld met alle belangrijke vragen die en organisatie zich kan stellen bij de opstart en organisatie van een werkgeversarrangement.


Dit draaiboek behandelt alle vragen die een organisatie zich kan stellen bij het opstellen, plannen en uitvoeren van een werkgeversarrangement. Deze vragen zijn onderverdeeld in 5 thema’s: scope van het arrangement, een stakeholdersanalyse, kritieke succesfactoren van het arrangement, budget en timing en tenslotte de evaluatie.20160615 Bundel draaiboeken
.pdf
Download PDF • 405KB

35 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page