top of page

CONFERENTIE

Raak geïnspireerd door de resultaten van dit project.

De kloof tussen de (digitale) skills die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en de aanwezige skills bij studenten en werkzoekenden stelt de havengebieden van Antwerp-Bruges, North Sea Port en Rotterdam voor een grote uitdaging. Zij die willen werken geraken niet aan de slag, de bedrijven vinden niet de juist opgeleide mensen.

Het project ‘Skills Navigator’ versterkt oriëntatie en opleiding én zet werkgevers hierbij centraal. Om de uitdagingen te overkomen, dienen beleidsmakers, regionale en lokale autoriteiten, publieke en private sectoren, innovatie en inclusieve oplossingen te ontwikkelen.

Op dinsdagochtend 8 juni 2021 heeft de online conferentie plaatsgevonden met als thema:

Innovatie op de arbeidsmarkt: creatief rekruteren en opleiden in de haven”.

Binnen dit project is er gefocust op een drietal onderwerpen:

Klik hier voor de presentaties                                       

Klik hier voor de sprekers

Werkgeversarrangementen zijn alle mogelijke vormen van werkplekleren in combinatie met toeleidingsinitiatieven, waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd. Daaronder vallen zaken zoals stages, duaal leren, contextlabs, jongerenakkoorden.

De oriëntering en matching tool die we ihkv Skills Navigator ontwikkelden moet toeleiders in staat stellen om een werkzoekende te matchen met interessante werkgeversarrangementen, zodat hij/zij de hiaten in zijn skills kan bijspijkeren en zodoende toch in aanmerking kan komen voor bepaalde vacatures.

Dit online evenement stond stil bij de inzichten uit het project op het gebied van de skills die nodig zijn in het werkveld, de verschillende werkgeversarrangementen en de oriëntering en matching tool.

En tot slot: bijzondere dank aan de sprekers,  organisatoren en aan alle projectpartners voor hun bijdrage en de algehele samenwerking.

Skills Navigator Conferentie

bottom of page