top of page

OPLOSSINGEN

Oriëntering en matching van jongeren

Matching aan de hand van de Skills Navigator skills set


Het laatste luik in Skills Navigator wou vacatures voor jobs uit de haven, jongeren uit onze doelgroep en de werkgeversarrangementen verbinden. Het fundament voor die verbinding bestaat uiteraard uit de set van skills die in de eenentwintigste eeuw ten grondslag zullen liggen aan jobs in de haven. 

We stootten daarbij al snel op de vaststelling uit het verkennend vacature-onderzoek: vacatures peilen op dit moment te weinig naar die skills, met uitzondering misschien van de loopbaanvaardigheden. Een soortgelijke bevinding leerden we uit de werkgeversarrangementen: hoewel speedsolving sessies probleemoplossend vermogen centraal stellen en een aantal boot camps jongeren attent maken op het belang van veiligheid in een havenomgeving, vormen de meeste werkgeversarrangementen eerder structurele kanalen om met havenjobs kennis te maken dan dat er inhoudelijk op het bijspijkeren van specifieke skills wordt ingezet. De eigen analyse van bestaande tools wees daarenboven uit dat de hele set van 21st century skills die Skills Navigator identificeerde slechts zeer fragmentarisch aan bod komt in huidige oriënterings- of matching instrumenten. Een nieuwe tool drong zich op, maar… wat zou dan precies worden gematcht?

Het antwoord dat we puurden uit een reeks diepgaande focusgroepgesprekken met experts uit het onderwijsveld, opleidingsinstellingen en, vooral, coaches en begeleiders van jongeren op weg naar een job in de haven, bestond uit meerdere gaps en matches.

WP5 gaps.png

Naast de gevraagde skills in vacatures en het skills profiel van jongeren bleek de interesses die jongeren hebben in activiteiten die met specifieke skills samenhangen, en hun interesses in jobs die die skills belichamen een bijkomende belangrijke factor. Mismatches kunnen voortkomen op de drie doorsnedes: jongeren kunnen de juiste skills hebben voor een job maar weinig interesse; ze kunnen anderzijds erg geïnteresseerd zijn in een job maar niet over het passende skills profiel beschikken; en ze kunnen een uitgesproken interesse hebben die aansluit bij hun skills maar (de weg naar) de bijhorende job niet vinden.

 

De tool die Skills Navigator bouwde, wil die drie doorsnedes helpen in kaart brengen, en jongeren – en hun coaches of begeleiders – aanmoedigen om daarmee aan de slag te gaan. Anderzijds wil de tool ook werkgevers bewust maken van het feit dat de bredere skills set die Skills Navigator identificeerde te weinig aan bod komt in hun vacatures om de matching op die doorsnedes mogelijk te maken.

Skills Navigator Tool

Voor meer informatie omtrent de tool, klik hier

bottom of page