top of page

OPLOSSINGEN

Future proof maken van de skill-opbouw.

21st century skills voor de Next Economy

De economie verandert heel snel, zeker onder de invloed van de digitale evoluties die in meer en meer beroepen hun ingang vinden en daar belangrijke veranderingen veroorzaken. Dit heeft ook een enorme impact op wat van studenten, werkenden en werkzoekenden verwacht zal worden. Bij de ontwikkeling van de werkarrangementen en van een oriënterings- en matchingsinstrument dienen we hierop te anticiperen.

Meer informatie

Oriëntering en matching

Het ontwerp, de ontwikkeling en de inzet (met ondersteuning) van het webgebaseerde instrument voor matching, oriëntering en engagering van de doelgroep werkzoekers-(her)intreders.

Meer informatie

Werkgeversarrangementen

Werkgeversarrangementen zijn alle mogelijke vormen van werkplekleren in combinatie met toeleidingsinitiatieven, waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd. Daaronder vallen zaken zoals stages, duaal leren, contextlabs, jongerenakkoorden.

​​​Meer informatie

bottom of page