top of page

CONFERENTIE

Sprekers

Welkomswoord

Bram Van Braeckevelt (°1986) is schepen/wethouder bij Stad Gent. Hij is verantwoordelijkheid voor Werk en Sociale Economie, Personeel, Openbare Netheid en Toerisme. Van Braeckevelt sloot in de zomer van 2019 het 'Arbeidspact voor Gent' af. Daarin werkt hij samen met de sociale partners en VDAB aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Centraal staat het wegwerken van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, door onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Levenslang leren en 21ste-eeuwse vaardigheden staan centraal. Hij pleit ook voor vlottere transities van werk naar werk. Van Braeckevelt benadrukt daarnaast het belang van werkbaar werk en van duurzame en kwalitatieve jobs die in evenwicht zijn met bv. een zorgrol thuis. Aandacht voor diversiteit en digitalisering lopen horizontaal doorheen het Arbeidspact.

Bram.jpg

Keynote sprekers

Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges, is Member of the Advisory Board voor de Webster University, lid van de commissie arbeidsmarktpolitiek VNO-NCW, bestuurslid stichting Champs on Stage en bestuurslid van Stichting Axios AJAX Challenge.

Marjolein.jpg

Bas Janssen begon na zijn studie Nederlands en internationaal recht zijn carrière bij het Havenbedrijf Rotterdam en werkte daar vijftien jaar in verschillende staffuncties als bedrijfsjurist, verantwoordelijke EU-lobby en manager Duitsland-afdeling & marketing Europe. In 2009 is hij bij Deltalinqs aan de slag gegaan, eerst als plaatsvervangend directeur en vanaf 2015 als directeur. Deltalinqs, dé ondernemersorganisatie voor de haven en industrie in Rotterdam is een inhoudsorganisatie; beïnvloedt beleid en wet- en regelgeving (belangenbehartiger). Naast de drie overkoepelende thema’s: ondernemersklimaat, energietransitie en digitalisering, is Deltalinqs op de volgende terreinen actief: onderwijs & arbeidsmarkt, veiligheid & security, infrastructuur & bereikbaarheid en milieu & duurzaamheid.

Bas.jpg

Resultaten

Elena Van den Broeck werkt aan de AP Hogeschool Antwerpen als onderzoeksmedewerker bij de Applied Educational Research Unit. Via diverse praktijkgerichte projecten bouwde ze expertise op ten dienste van het leren en werken in de 21ste eeuw en generieke competenties bij werknemers en studenten, een onderdeel van het expertisegebied ‘leren in een professionele setting’. In samenwerking met de projectpartners werd onderzoek gevoerd naar de 21ste eeuwse vaardigheden voor de havengebieden van de interregio. Haar collega Peter David en zij namen vanuit AP Hogeschool de coördinatie op.

Elena.jpg

Astrid Faelens heeft een master in de Sociologie (VUB) en de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (Ugent). De focus doorheen haar loopbaan is werkgelegenheid. Als onderzoeker aan de universiteit (VUB) rond de effecten van langdurige pensionering, als diversiteitsconsulent bij de vakbeweging (ABVV) en intussen al bijna 15 jaar bij de Stad Gent als projectverantwoordelijke en teamcoach rond diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, rekruteringsstrategieën op een krappe arbeidsmarkt en loopbaanstrategieën. Haar collega Tessa Bruneel en zij namen vanuit de Stad Gent de coördinatie op van het werkpakket werkgeversarrangementen.

Astrids.jpg

Karel Volckaert studeerde af als burgerlijk natuurkundig ingenieur aan de Universiteit Gent. Na een aantal jaren als vorser aan de Universiteit te hebben gewerkt stapte hij in 2001 over naar de financiële wereld. Hij werkte als kwantitatief strateeg in vermogensbeheer en als onderzoeksdirecteur bij een waarderingsbureau. In 2014 richtte Karel met riverrun een eigen adviespraktijk op om organisaties, ondernemers, overheden en investeerders bij te staan op het kruispunt tussen strategie en finance. In het Interreg Vlaanderen-Nederland Skills Navigatortraject coördineerde Karel het werkpakket Oriëntering & Matching tool.

Karel.JPG

Moderator

Kris Luijsterburg is EU-coördinator voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en het cluster Werk en Inkomen (W&I) van de gemeente Rotterdam. Hij werkt mee aan een zo goed mogelijke belangenbehartiging van Rotterdam en haar burgers, in Rotterdam én daarbuiten. Momenteel werkt Kris aan het ontwikkelen van het nationale ESF+ plan voor Nederland en samen met collega’s aan lopende en nieuw te ontwikkelen EU-projecten. Hij is voorzitter van de werkgroep Smart Social Inclusion van het Europese grote-steden-netwerk Eurocities.

Bio pic linkedin.jpg
bottom of page