top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Startbaan 5

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

In Startbaan 5 organiseren de Rotterdamse luchthaven alsook de politie, het Scheepvaart en Transportcollege en het Rotterdamse havenbedrijf samen met andere werkgevers een vier weken durend trainings- en ervaringstraject voor jongeren zonder startkwalificatie. Geïnteresseerde jongeren worden geselecteerd op basis van een sollicitatiegsprek. Met de geselecteerde cursisten wordt een stage overeenkomst afgesloten. Zij maken 4 weken deel uit van het scholings- en oriëntatieproject, en volgen 18 modules (vb. oriëntatie in luchthavenbeveiliging - politie, -Haven Rotterdam, PC-gebruik (Word/Excel), Bedrijfshulpverlening, Sollicitatietraining, enz.). Na volledige en succesvolle deelname van deze modules krijgen de cursisten een certificaat 'Basisvaardigheden luchthavenmedewerker, oriëntatie haven, politie, werk/opleiding en algemene vorming'.

Soort Engagement

Oriënteren naar werk in de sector

Beroepen

Havenlogistiek (laaggeschoolden), ICT, Beveiliging

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als deelnemende werkgever neem je (inhoudelijk dan wel praktisch) engagement op in de opleidingsmodules, en erken je het certificaat als waardevol voor sollicitatieprocedures binnen je organisatie.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Als werkgever betaal je geen salaris aan de jongeren voor hun deelname aan het scholings- en oriënteringstraject. De impliciete kosten voor het ter beschikking stellen van zowel de werkvloer als begeleidende werknemer(s) dient wel door de organisatie gedragen te worden.

Ja

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren tussen 18 en 30 jaar, zonder startkwalificatie.

Deeltijds opleidingstraject lange tijdspanne (>1m)

Je ontvangt geen salaris voor hun deelname aan het scholings- en oriënteringsproject. Als cursist krijg je wel een abonnement voor het openbaar vervoer naar de luchthaven, voor de looptijd van de opleiding.

Nee

Ja

Ja

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page