top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Duaal leren - Arcelor Mittal

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

ArcelorMittal heeft een intensieve samenwerking met scholen op alle verschillende mogelijke manieren: begeleiden van stages en eindewerken, zetelen in schoolraden, organiseren van bedrijfsbezoeken, lespakketten organiseren, samenwerkingen organiseren met CVO's, universiteiten en hogescholen, enz. Sinds het schooljaar 2013-2014 experimenteert ArcelorMittal ook met duaal leren. Leerlingen van de 3de graad technisch middelbaar onderwijs worden in het kader van hun opleiding wekelijks een aantal dagen tewerkgesteld op de werkvloer van ArcelorMittal (vb. elektromechanische technieken). De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren enerzijds, en voor het aanleren van de gevraagde (technische) competenties in het opleidingsplan anderzijds. Op het einde van een geslaagd traject behaalt de jongere een secundair diploma. Als werkgever kan je zelf ook aan de slag en duaal leren integreren op je werkvloer.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Lassers, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je ertoe om
- een werknemer uit je bedrijf ter beschikking te stellen als mentor. Deze zal de jongere begeleiden in het verwerven van de competenties uit het opleidingsplan.
- Je denkt als werkgever mee na over het opleidingsplan met de trajectbegeleiders van de onderwijsinstelling waar je mee samenwerkt.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Vanaf dat de jongere meer dan 20 uur bij jou aan de slag gaat per week betaal je hem of haar een leervergoeding van 520 € per maand. Indien het opleidingsplan minder dan 20 uur per week opleiding op de werkvloer omvat dien je geen vergoeding te betalen. Je onderneming staat wel zelf in voor de kosten van het begeleiden van de jongere.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren ouder dan 15 jaar die ingeschreven zijn in een secundaire opleiding waarvoor een duaal-traject bestaat.

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Je ontvangt normaal gezien geen vergoeding voor je geleverde prestaties bij de werkgever, behalve indien je meer dan 20 uur per week aan de slag bent in de onderneming. In dat geval ontvang je een leervergoeding van € 520 per maand.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page