top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Beroepenrally

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

In de beroepenrally maken leerlingen van het secundair onderwijs op een interactieve manier kennis met de sector waarin jouw bedrijf actief is. Op een 3-tal uur brengen de jongeren een bezoekje aan 3 werkgevers. Door middel van een rondleiding, het uitvoeren van een kleine opdracht, of het ontdekken van de dagtaken van een voor hen onbekend beroep komen ze in aanraking met techniek en wordt hun interesse ervoor aangewakkerd. De interactieve bedrijfsbezoekjes worden door de betrokken leerkrachten en het Beroepenhuis vzw verder gekaderd in de klas. De praktische organisatie van vb. logistieke middelen (de kinderen verplaatsen van hun school naar de verschillende bedrijven), alsook de communicatie met de betrokken scholen en leerkrachten wordt door het Beroepenhuis vzw opgenomen.

Soort Engagement

Oriënteren naar opleiding in de sector

Beroepen

Chauffeurs, Havenlogistiek (laaggeschoolden), Havenlogistiek (midden- en hooggeschoolden), Lassers, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je er toe om
- (een deeltje van) je werkvloer een uurtje open te stellen voor schoolgaande jongeren.
- ter voorbereiding van het event na te denken over welke beroepen je in de kijker wilt zetten, welke activiteiten je hiervoor wilt illustreren, welke talenten/competenties hierbij aan bod komen, welke werknemers geschikt zijn om deze rondleiding en/of opdrachten te begeleiden

Eenmalig event

Je bepaalt als werkgever zelf hoeveel en welke kosten je wilt maken in het kader van de Beroepenrally.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Schoolgaande jongeren in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs.

Eenmalig event

Als jongere ontvang je geen vergoeding voor je deelname aan het event.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page