top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Sponsoring simulatieruimtes (secundair onderwijs)

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Als werkgever kan je technische opleidingen in secundaire scholen ondersteunen door middel van machines en uitrusting. Je levert zowel nieuw als tweedehands materiaal aan dat gebruikt wordt in de simulatieruimtes en praktijklokalen van technische scholen. In samenspraak met de school kan ditzelfde materiaal dan ook gebruikt worden voor projecten die de leerlingen tijdens hun lesuren in opdracht van jouw onderneming uitvoeren. Het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout organiseert reeds een dergelijke samenwerking in het kader van hun proefproject "schoolbank op de werkvloer".

Soort Engagement

Algemene employer-branding

Beroepen

Havenlogistiek (laaggeschoolden), Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Je levert machines en materiaal aan die bruikbaar en in goede staat zijn.

Enkel financieel engagement tijdens het traject

Je bepaalt als werkgever zelf hoeveel en welke machines je wilt schenken aan de betrokken onderwijsinstellingen.

Ja

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

De jongeren die met jouw machines aan de slag gaan zijn leerlingen van secundaire technische scholen.

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Niet van toepassing.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Wil je graag meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met leraar en trajectbegeleider Pieter Van Landeghem van het Sint-Vincentiusinstituut te Torthout (T +32 50 22 03 00 ⁞ M +32 474 32 39 25).

bottom of page