top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

MetaalMatch (volwassenenonderwijs)

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

MetaalMatch is een opleidings- en begeleidingsaanbod op maat, georganiseerd door het sectorfonds metaal TOFAM Oost-Vlaanderen. Zij werken hiervoor samen met VDAB, Compaan vzw, het volwassenenonderwijs en werkgevers. In een eerste traject GoForMetaal (inzake screening en oriëntering) worden de skills en competenties van de jongeren getest aan de hand van een aantal technische opdrachten. Het resultaat van deze testen vormt het startpunt van de tweede fase: de opleiding op maat. Deze opleiding duurt een 10-tal weken en omvat aspecten zoals attitudetraining en training van sociale vaardigheden, sollicitatietraining, kennismaking met de sector en de bedrijven, technische opleiding (vb. Lassen, Elektriciteit, Planlezen), introductie in veilig werken, behalen van het VCA attest, enz. Als werkgever kan je je werkvloer openstellen om jongeren, als vervolg op het bovenstaande traject, een bedrijfsstage van 30 werkdagen aan te bieden. Na deze opleidingen krijg je de kans om deze jongere (al dan niet via een IBO) aan te werven in je bedrijf om deze verder op te leiden tot het knelpunt waar je naar op zoek bent.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag aanwerven

Beroepen

Lassers, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Je engageert je als werkgever om de jongere een stageplaats aan te bieden op je werkvloer, als onderdeel van zijn opleiding tot bv. basislasser. Je zorgt ervoor dat de ervaring die de jongere opdoet relevant is volgens het afgesproken opleidingsplan met de arbeidsbemiddelaar en onderwijsinstelling.

Deeltijdse begeleiding korte tijdspanne (< 1m)

Als werkgever betaal je geen financiële bijdrage voor de stagiair die arbeid presteert op jouw werkvloer. Vanaf zodra je samen met de jongere in een IBO-contract instapt, betaal je uiteraard de premie en bijdragen die hiervoor gelden.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Alle jonge werkzoekenden met een interesse voor metaal en techniek. Een diploma in of ervaring met techniek is een pluspunt, maar geen vereiste.

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Tijdens het volgen van het opleidingstraject, of tijdens het uitvoeren van de bedrijfsstage ontvang je geen financiële vergoeding. De kosten voor de opleiding dien je als cursist niet zelf te betalen.

Nee

Ja

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page