top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

OKOT-traject - Professionele Bachelor Logistiek Management

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

In een OKOT-traject (Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract) neem je als werkgever een engagement op in op het opleidingstraject voor een knelpuntberoep van een werkzoekende. Een traject varieert van 1 tot 3 jaar. Jongeren die starten in een driejarig OKOT-traject worden door de betrokken onderwijsinstelling gestimuleerd om tijdens het tweede jaar van hun opleiding deeltijds te werken, dan wel stage te lopen bij een werkgever waar ze hun opleiding in de praktijk kunnen omzetten. Het eindpunt van dit opleidingstraject is duurzame tewerkstelling van de cursist, eventueel op jouw werkvloer, of in een andere onderneming. Arteveldehogeschool organiseert o.a. in de opleiding professionele bachelor Logistiek Management het OKOT-traject.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Chauffeurs, Havenlogistiek (laaggeschoolden), Havenlogistiek (midden- en hooggeschoolden), ICT

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je er toe om
- een stageplek of een deeltijdse job aan te bieden aan een jongere in een OKOT-traject.
- de jongere tijdens zijn geleverde prestaties op jouw werkvloer kennis te laten maken met de taken die tot het knelpuntberoep horen waarvoor hij/zij een opleiding volgt.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Als werkgever bekostig je o.a. de uren die jouw werknemers begeleiding en coaching geven aan de jongere tijdens zijn/haar stage. Indien de jongere ook effectief halftijds wordt aangeworven tijdens het opleidingstraject ben je ook zelf verantwoordelijk voor het bekostigen van deze arbeidsuren.De opleidingsuren en andere kosten verbonden aan het opleidingstraject worden bekostigd door VDAB.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

De jongere moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Minstens 22 jaar oud (of reeds 2 jaar gestopt met voltijds onderwijs)
- Niet in het bezit van een diploma op het niveau van het OKOT-traject
- De beroepsinschakelingstijd van de jongere is reeds afgelopen

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Tijdens het volgen van het opleidingstraject, of tijdens het uitvoeren van de bedrijfsstage ontvang je geen financiële vergoeding. Enkel in het geval je ook effectief (deeltijds) wordt aangeworven tijdens het opleidingstraject zal je een loon ontvangen van de werkgever. De kosten voor de opleiding dien je als cursist niet zelf te betalen.

Nee

Ja

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Wil je graag meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Sophia Pasbecq van de Arteveldehogeschool Gent. Email: sophia.pasbecq@arteveldehs.be

bottom of page