top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

IBO - Jongeren in Transport

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

In een Individuele Beroepsopleiding binnen het project 'Jongeren in Transport' krijgt een jongere een opleidingstraject van gemiddeld 13 weken. Hierin behaalt hij/zij enerzijds een theoretisch/praktisch rijbewijs C/CE in VDAB en GOCA examencentra. Daarnaast loopt de jongere mee met een ervaren vrachtwagenchauffeur (een werkplekbegeleider) uit je bedrijf. Na deze opleiding krijgt de jongere een contract van minimaal de duurtijd van de IBO.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag aanwerven

Beroepen

Chauffeurs

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever schrijf je een opleidingsplan uit waarin je de acties beschrijft die ondernomen zullen worden om de competentiekloof van de jongere aan te pakken. (vb. behalen rijbewijs C). Je stelt een werkplekbegeleider (nl. een chauffeur) ter beschikking die beschikbaar is voor de uitvoering van dit opleidingsplan. Je engageert je als werkgever om de deelnemer aan te werven na het opleidingstraject (minimaal voor bepaalde duur). Je betaalt maandelijks een vergoeding die gebaseerd is op de toekomstige loonschaal van de cursist.

Voltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Als werkgever betaal je een maandelijks bedrag dat gebaseerd is op de toekomstige loonschaal van de cursist. Dit is minimaal € 650 (bij een loonschaal lager dan € 1.700) en maximaal € 1.400 (bij een loonschaal hoger dan €2.600).

Nee

Ja

Nee

Ja, na traject.

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jonge werkzoekenden (18-25) die interesse hebben in een logistieke job en:
- Nog niet alle competenties hebben zoals gevraagd in de vacature.
- Nog niet in je bedrijf gewerkt hebben.
- EU-burger zijn.

Voltijdse tewerkstelling lange tijdspanne (>1m)

Als IBO-cursist ontvang je maandelijks een vergoeding van de VDAB, bovenop je uitkering. Hoeveel dit precies is, hangt af van de grootte van die uitkering.

Ja

Nee

Ja

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page