top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Place & Train

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Via Place & Train vorm je als werkgever samen met VDAB een onderhoudstechnieker of technisch operator op die past bij je bedrijf. Uit een aantal kandidaten, vooraf gescreend door VDAB, selecteer je een jongere die je on-the-job wil opleiden tot werknemer binnen jouw bedrijf. Na deze opleiding werf je de jongere aan en gaat hij of zij bij jou aan de slag. VDAB ondersteunt je bij de organisatie van de opleiding en helpt je eveneens met de begeleiding van de toekomstige technieker rond technische en generieke competenties waar je bedrijf nood aan heeft. Er is geen minimum of maximum duurtijd, alles hangt af van de competenties van de jongere en het opleidingsplan dat voor hem of haar voorzien werd.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag aanwerven

Beroepen

Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever schrijf je mee een opleidingsplan uit waarin je de acties beschrijft die ondernomen zullen worden om de competentiekloof van de jongere aan te pakken. Als werkgever moet je een mentor ter beschikking stellen binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor de competentie-ontwikkeling van je cursist. Je engageert je om na het opleidingstraject de jongere ook aan te werven binnen je bedrijf.

Voltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

De ondersteuning die je als werkgever krijgt, alsook de opleidingen die de jongere krijgt binnen het Place en Train traject zijn voor gratis. Je betaalt de jongere echter wel een loon, afhankelijk van het statuut waarin de jongere zich bevindt.

Nee

Ja

Ja

Ja, tijdens traject.

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Gemotiveerde werkzoekenden die graag aan de slag willen als onderhoudstechnieker of technisch operator, maar nog extra opleiding nodig hebben.

Voltijdse tewerkstelling lange tijdspanne (>1m)

Als jongere dien je zelf de opleidingskost niet te financieren. Je ontvangt bovendien een loon of financiële vergoeding voor het gepresteerde werk, afhankelijk van het statuut waar je je in bevindt.

Ja

Ja

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page