top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Korte opleiding met stage op de werkvloer - Volvo Cars

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Als werkgever organiseer je zelf een korte opleiding met stage op de werkvloer om technische competenties aan te leren. Dit traject moet arbeidsmarkt gericht zijn, en kan bestaan uit 5 voltijdse of 10 halftijdse dagen opleiding. Volvo Cars organiseert dit traject momenteel reeds voor operatoren en technici.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Chauffeurs, Expediteurs, Havenlogistiek (laaggeschoolden), Lassers, Operatoren, Planners, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever schrijf je een opleidingsplan uit waarin je de acties beschrijft die ondernomen zullen worden om de competentiekloof van de jongere aan te pakken. Je stelt een stagementor ter beschikking die beschikbaar is voor de uitvoering van dit opleidingsplan. Je sluit als werkgever zelf een overeenkomst af met elke deelnemer.

Deeltijdse begeleiding korte tijdspanne (< 1m)

Als werkgever hoef je geen premie te betalen aan de cursisten. Voor de jongere is het gratis om deel te nemen aan deze opleiding.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Elke jongere die na een korte stage klaar is om aan de slag te gaan op je werkvloer.

Voltijds opleidingstraject korte tijdspanne (<1m)

Als jongere ontvang je geen vergoeding voor de geleverde prestaties tijdens deze stage.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page