top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Topacademie

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Een TOP academie is een vakschool waar scholen en werkgevers samen zorgen voor beroepsgericht onderwijs. Een vakdocent geeft samen met een ervaren medewerker van je bedrijf les aan een 10 à 15-tal jongeren op jouw werkvloer, 4 dagen per week. De vijfde dag krijgen de jongeren theorielessen op school. Jullie leiden hen zo samen op voor een baan.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Lassers, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

- Je onderneming dient erkend te worden als leerbedrijf.
- De werkzaamheden en processen binnen je bedrijf dienen zo te worden georganiseerd dat het curriculum door de leerlingen afgewerkt kan worden.
- Er is een gecertificeerde werk-/leermeester aanwezig

Voltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Als werkgever betaal je geen salaris aan de jongeren voor hun deelname aan de opleiding. De impliciete kosten voor het ter beschikking stellen van zowel de werkvloer als begeleidende werknemer(s) dient wel door de organisatie gedragen te worden.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren die Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs gevolgd hebben.

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

De deelnemende jongeren krijgen in het kader van hun onderwijstraject opleiding, en ontvangen dus geen loon voor het gepresteerde werk tijdens hun lessen.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page