top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Private opleiding tot bewakingsagent

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Private bewakingsfirma's met een erkend opleidingscentrum organiseren in samenwerking met VDAB opleidingstrajecten voor algemene bekwaamheidsattesten bewakingsagenten. Werkzoekenden kunnen deze opleiding gratis volgen, onder voorwaarde dat je als werkgever het engagement opneemt om de werkzoekende aan te werven na het succesvol afronden van het opleidingstraject, en dit voor minimum 3 maanden binnen het jaar na behalen van dit attest. De jongere volgt in totaal 132 lesuren, en dient te slagen voor 2 examens.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag aanwerven

Beroepen

Beveiliging

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je er toe om:
- de selectie van kandidaten samen met VDAB te screenen en goed te keuren.
- de jongere die via deze selectie aan het opleidingstraject kan starten aanwerft na het succesvol beëindigen van deze opleiding. Hiervoor vul je een aanwervingsbelofte in die je bezorgt aan de private bewakingsfirma die een erkend in-house opleidingscentrum heeft.

Eenmalig event

Als werkgever sta je in voor het betalen van het opleidingstraject. Je betaalt eveneens niet voor de selectie van de kandidaat, noch voor het deelnemen van de jongere aan de examens.

Nee

Nee

Ja

Ja, na traject.

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Dit traject wordt gratis georganiseerd voor werkzoekenden met interesse in de bewakingssector.

Voltijds opleidingstraject korte tijdspanne (<1m)

Je ontvangt als jongere geen loon voor het volgen van dit opleidingstraject. De opleidingskosten dien je als cursist niet zelf te betalen.

Nee

Ja

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page