top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Lokaal en Interactief bedrijfsbezoek

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Als werkgever stel je je bedrijf een dag open voor een bedrijfsbezoek van 6de- en 7de-jaars van een lokale middelbare school. Tijdens dit bedrijfsbezoek laat je ze kennismaken met de verschillende beroepen op je werkvloer, heb je het over werkattitude en vaardigheden van personeel, en geef je hen samen met je HR-afdeling een aantal tips en tricks voor sollicitaties. Het doel van deze namiddag is enerzijds de schoolgaande jongeren kennis laten maken met de binnenkant van een bedrijf, maar anderzijds ook contacten leggen met de lokale gemeenschap waar je je als werkgever gevestigd hebt.

Soort Engagement

Algemene employer-branding

Beroepen

ICT, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je om samen met een lokale middelbare school een bedrijfsbezoek te organiseren. Openstaande vacatures zijn geen basisvoorwaarde. De focus van het bezoek is sensibiliseren rond de verwachte vaardigheden en werkattitude van personeel.

Eenmalig event

Je bepaalt als werkgever zelf welke kosten je maakt in het kader van het bedrijfsbezoek.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren uit de 3de graad middelbaar onderwijs.

Eenmalig event

Als jongere word je niet vergoed voor het deelnemen aan het bedrijfsbezoek.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page