top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Digitalent

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Het project Digitalent was een eenmalige samenwerking tussen VDAB, Proximus en de Stad Antwerpen. Proximus stelde 2 coaches ter beschikking vanuit de afdeling 'Proximus Foundation'. Zij wilden in het kader van hun MVO-project jongeren laten kennis maken met de IT-sector. Na een screening werden een 8-tal jongeren weerhouden om zichzelf 8 weken te laten onderdompelen in de wereld van de IT op de werkvloer van Proximus, rond thema's en/of projecten die ze zelf mochten aanbrengen (vb. een online game ontwikkelen, de website voor een schoonheidsinstituut maken, een project rond digital printing uitwerken, enz.). Ondertussen kregen zij ook een aantal uren per week CV-begeleiding van VDAB, en startersadvies van Youth Start. De hoofddoelstelling van dit traject was de deelnemende jongeren laten kennismaken met de ICT-sector. Met het oog op andere projecten met een gelijkaardige doelstelling heeft Proximus Foundation geen concrete plannen om een nieuwe editie van 'Digitalent' te organiseren.

Soort Engagement

Oriënteren naar opleiding in de sector

Beroepen

ICT

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Indien je als werkgever een gelijkaardig initiatief wilt opstarten engageer je je om:
- je werkvloer open te stellen voor een aantal jongeren
- één of meerdere werknemers aan te duiden om deze jongeren te laten kennismaken met ICT, binnen het project of het thema waar ze zelf voor gekozen hebben.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Als werkgever sta je zelf in voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van de jongeren: vb. ter beschikking stellen van PC-materiaal, de loonkost van je werknemer(s) die de jongere begeleiden, enz.

Ja

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren met een interesse voor, maar geen ervaring in ICT.

Deeltijdse tewerkstelling lange tijdspanne (>1m)

Als jongere krijg je geen verloning voor het volgen van het traject.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page