top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Expeditie Werk

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Expeditie werk is een initiatief waarin je als werkgever ondersteund wordt in het alternatief recruteren van toekomstig personeel. Tijdens een sessie van een halve dag maak je op een innovatieve manier kennis met een aantal geïnteresseerde jongeren: Je zet ze aan het werk en peilt naar hun vaardigheden (vb. creativiteit, probleemoplossend vermogen) door hen in groep een aantal opdrachten te laten uitvoeren. Deze opdrachten worden begeleid door een werknemer of teamleder van je onderneming. Bij het uitvoeren van deze opdrachten staan jongeren ook stil bij hun competenties. Op het einde van de dag maak je een keuze uit de kandidaten. Je baseert je keuze enerzijds op de competentiekaart die per jongere wordt opgesteld, anderzijds op de pitch waarin elke jongere je nog een laatste keer probeert te overtuigen van zijn enthousiasme om bij jou aan de slag te gaan. De jongeren die jou kunnen overtuigen mogen deelnemen aan een van jullie selectieprocedures voor het invullen van een concrete vacature.

Soort Engagement

Arbeidsklare jongeren laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Havenlogistiek (laaggeschoolden), Havenlogistiek (midden- en hooggeschoolden)

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Het zijn partners zoals VDAB en de Stad die op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor jouw openstaande vacatures. Als werkgever engageer je je wel om samen met professionele begeleiding een aantal opdrachten in elkaar te boksen die op een interactieve manier naar de vaardigheden van de deelnemende jongeren zullen peilen.

Eenmalig event

Het zijn eveneens partners zoals VDAB en Stad Gent die de kosten voor het selecteren van kandidaten op zich nemen, alsook de kosten van de professionele begeleiding inzake recurtering. Als werkgever sta je zelf in voor de loonkosten van je werknemers die de gehele procedure meevolgen en begeleiden.

Ja

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jonge werkzoekenden.

Eenmalig event

Als jongere ontvang je geen vergoeding voor je deelname aan het event.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page