top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Werk en Leercollege - Werk & Vakmanschap

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Werk en Vakmanschap is een organisatie die zorgt voor de werving, selectie, matching en opleiding van toekomstige werknemers in de vakgebieden elektrotechniek, metaaltechniek, infratechniek, installatietechniek, procestechniek, voertuigentechniek en mechatronica. Als werkgever leg je een moeilijk in te vullen vacature voor aan W&V. Zij selecteren geschikte kandidaten met een affiniteit voor techniek waaruit jij als werkgever een definitieve eindbeslissing neemt. De gekozen jongere wordt in het Werk en Leercollege in een traject van 1 à 2 jaar (afhankelijk van het opleidingsplan) onderwezen. Tijdens dit opleidingstraject is de jongere aangeworven door W&V, maar gaat hij of zij aan de slag in jouw onderneming. Hier betaal je als werkgever een fee voor aan W&V. Na deze opleidingsperiode werf je de jongere in je eigen bedrijf aan.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag aanwerven

Beroepen

Lassers, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Je engageert Je als werkgever om De afgesproken aspecten uit het opleidingsplan te onderwijzen op De dagen dat De jongere bij jou aan het werk is.
- Je werft De jongere pas aan op het moment dat het opleidingstraject in het werk & Leercollege volledig doorlopen is.
- Je wordt tenslotte ook lid van het netwerk werk en Vakmanschap.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Je betaalt een fee aan W&V voor het loon van de jongere enerzijds, en de opleidingen in het Werk & Leercollege anderzijds.

Ja

Ja

Ja

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren met een affiniteit voor techniek en de zin om aan de slag te gaan in een technisch beroep.

Voltijdse tewerkstelling lange tijdspanne (>1m)

De jongere ontvangt een loon voor het tewerkstellingstraject. Bovendien vergoedt de werkgever ook de opleidingskost bij het Werk en Leercollege.

Ja

Ja

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page