top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Werkervaringsplaats

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Als werkgever biedt je de kans aan een werkzoekende om ervaring op te doen op jouw werkvloer via een werkervaringsplaats. Tijdelijk (6 maanden à 1 jaar) werkt de jongere onbezoldigd in jouw bedrijf. De jongere doet ervaring op om zijn/haar CV te versterken en het einddoel is om betaalde job te vinden (al dan niet binnen jouw bedrijf).

Soort Engagement

Arbeidsklare jongeren laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Chauffeurs, Expediteurs, Havenlogistiek (laaggeschoolden), Havenlogistiek (midden- en hooggeschoolden), ICT, Lassers, Operatoren, Planners, Technici, Beveiliging

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je er toe om een veilige en leerzame werkomgeving te voorzien voor de jongere die bij jou aan de slag gaat in de werkervaringsplaats. Je werkt samen met de jongere aan technische en sociale vaardigheden.

Voltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

De jongere krijgt in principe geen verloning voor zijn/haar geleverde prestaties, dus als werkgever kan je kosteloos een werkervaringsplaats openstellen. Je kan er echter wel voor kiezen om de jongere toch een stagevergoeding toe te kennen tijdens (een deel van) de periode dat hij/zij bij jou aan de slag is.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

De jongere die bij jou aan de slag kan gaan in een werkervaringsplaats dient of uitkeringsgerechtigd of student te zijn. Het ontbreekt de jongere aan voldoende (relevante) ervaring om aangenomen te worden in een reguliere job.

Voltijdse tewerkstelling lange tijdspanne (>1m)

Als jongere ontvang je geen verloning voor je geleverde prestaties (behalve indien de werkgever er toch vrijwillig en uitzonderlijk voor kiest om je een stagevergoeding toe te kennen.)

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page