top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Bootcamps RDM Plant

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij Plant is een faciliteit waarmee havenbedrijven en onderwijsinstellingen opleiding voorzien (met moderne en innovatieve apparatuur) voor werkzoekenden. Tijdens een bootcamp worden jongeren in een traject (variërend van 5 weken - 3 maanden) de juiste basiskennis en vaardigheden bijgebracht. Het volledige proces kent een viertal fases:
Fase 1: In een voorbereidingsfase worden (minimaal 8) vergelijkbare vacatures van meerdere bedrijven verzameld.
Fase 2: Jongeren worden op basis van 'speedmeets' en technische proeven door jou (in samenwerking met het UWV) gescreend en al dan niet geselecteerd.
Fase 3: Afhankelijk van de beoogde functie en de competenties van de kandidaat wordt een leertraject doorlopen (inzake technische, vakspecifieke en werknemersvaardigheden) op de plant.
Fase 4: Na een succesvol doorlopen bootcamp wordt de deelnemer aangeworven bij je bedrijf, en wordt deze verder opgeleid tot het gewenste niveau via een bedrijfsspecifieke opleiding of een BBL.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Lassers, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Je engageert je als werkgever om deelnemers aan te werven die een bootcamp succesvol afronden. Je engageert je bovendien om te investeren in het Persoonlijk Ontwikkel Plan van de jongere die je aanwerft (vb. via een bedrijfsspecifieke of een BBL-opleiding).

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Als werkgever betaal je zelf de opleiding van de deelnemer vanaf de aanwerving en het BBL-traject. Het voortraject op de RDM plant is kosteloos. De kostprijs van een dergelijk traject is afhankelijk van de functie, maar kost je als werkgever maximaal 5.000 €.

Ja

Nee

Ja

Ja, tijdens traject.

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Werkzoekenden of schoolverlaters (MBO niveau 2-4) met een affiniteit met techniek.

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Als deelnemende jongere krijg je in het kader van een onderwijstraject opleiding, en zodoende ontvang je geen loon voor het gepresteerde werk tijdens de lessen. Je hoeft als cursist echter niet zelf te betalen voor deze opleiding.

Nee

Ja

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page