top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Hybride Techniekopleiders - Huis van de Techniek

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Met Hybride Techniekopleiders worden werknemers uit het bedrijfsleven opgeleid tot techniekleraren. Het doel van het project is te zorgen voor voldoende opleiders voor het technisch beroepsonderwijs in Zeeland. De werkgelegenheid in de techniekbranche is groot en zodoende ook het belang om voldoende techniekstudenten op te leiden. Als werkgever kan je hier je steentje aan bijdragen. Je wordt ondersteund en opgeleid door zowel de betrokken onderwijsinstellingen (vb. Scalda), als het Huis van de Techniek.

Soort Engagement

Oriënteren naar opleiding in de sector

Beroepen

Chauffeurs, Havenlogistiek (laaggeschoolden), Lassers, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Het Hybride Techniekopleiders-traject vergt 2 engagementen:
- Enerzijds een engagement van een van je werknemers, die bereid is om een opleiding tot leerkracht te volgen. Deze opleiding duurt een volledig schooljaar en bestaat uit zowel theoretische modules als een te presteren stage en observatiemomenten. Hij/zij is uiteraard bereid om een gedeelte van zijn eigen tijd te investeren in dit opleidingstraject.
- Anderzijds wordt er een engagement verwacht van de werkgever, die de werknemer in opleiding voor een gedeelte van de opleidingsuren vergoedt. De opleidingskosten zelf worden door de O&O's vergoedt.
- Tenslotte engageer je je ook als werkgever om je werknemer na de opleiding de kans te geven om zijn nieuwe kennis ook in te zetten voor het techniekonderwijs: je werknemer geeft (deeltijds) les in onderwijsinstellingen, geeft af en toe praktijklessen op school, of onderhoudt minimum goede contacten met de onderwijsinstellingen in je regio.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Als werkgever betaal je voor een gedeelte van de opleidingsuren die door je werknemer worden gevolgd. De kosten van de opleiding zelf worden door de O&O's vergoedt.

Nee

Nee

Ja

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

De jongeren die begeleid zullen worden door jouw werknemer (als Hybride Techniekopleider) zijn schoolgaand in het MBO en VMBO. De begeleiding kan plaatsvinden in theoretische opleidingen, praktijklessen, werkplekleren, enz.

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Als jongere ontvang je geen vergoeding voor het volgen van een opleidingstraject.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page