top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Smooth Recruitement - Co-Vibes

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Ben je als werkgever op zoek naar een (tijdelijke) extra werkkracht voor het uitwerken van een specifiek project? Co-vibes zoekt voor jou een match met een geschikte "Young Viber". Deze jongere helpt je tijdens zijn/haar eerste werkervaring een of meerdere dagen per week, en dit via het BIS-statuut: de beroepsinlevingsstage van de VDAB. Met andere woorden, je biedt hem/haar een betaalde stageplaats aan voor een periode van maximaal 6 maanden, waarin hij/zij werkt aan competenties en vaardigheden. De Young Viber is een flexibele helpende hand tijdens het project: Hij/zij kan het voortrouw nemen als project manager, of een deel van de veelzijdige ondersteuning op zich nemen. Voor je (tijdelijke) werkkracht maakt deze stage deel uit van een intense leerervaring van in totaal 6 maanden waarin hij/zij de kans krijgt om talenten te ontwikkelen en een relevante eerste werkervaring op te doen. In het geval de stage een positieve ervaring is voor jou en de jongere kan overgegaan worden tot een smooth recruitement, zijnde het aanwerven van de young viber na het intensieve stage-traject.

Soort Engagement

Arbeidsklare jongeren laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Havenlogistiek (midden- en hooggeschoolden), ICT

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever bied je de Young Viber een betaalde stage aan op je werkvloer. Voor de aanvang van deze stage dien je een opleidingsplan op te stellen. Dit die je in overleg met Co-Vibes, in functie van het project waarvoor je de jongere wilt inzetten. Dit plan dient bovendien ook te worden goedgekeurd door de VDAB.

Voltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

De werkgever betaalt een stagevergoeding aan de jongere tijdens de duurtijd van het BIS-traject. Afhankelijk van het project dat wordt afgesproken betaalt de werkgever ook nog een vergoeding aan Co-vibes.

Nee

Ja

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Elke jongere die in België mag werken en op zoek is naar een eerste werkervaring kan via de selectieprocedure van Co-Vibes worden opgenomen in de groep van Young Vibers waarmee de werkgever gematcht wordt.

Voltijdse tewerkstelling lange tijdspanne (>1m)

De jongere ontvangt een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag.

Ja

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page