top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Inclusieve arbeidsorganisatie (SROI)

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

In het kader van Social Return On Investment (SROI) voert het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen een bedrijfsanalyse uit van je onderneming of organisatie indien je interesse hebt om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. Een inclusieve organisatie heeft primair een financiële doelstelling, maar wil werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (of eventueel een arbeidsbeperking) een bijdrage laten leveren aan dit doel. Met een (kosteloze en vrijblijvende) inclusieve bedrijfsanalyse krijgt u inzicht in de werkzaamheden die geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkprocessen van je organisatie worden geanalyseerd, waarbij (mogelijk) geschikte taken worden gedefinieerd. Deze taken worden geclusterd tot een nieuwe functie die geschikt is voor een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na deze analyse kan je met het WSP verder aan de slag om deze vacatures dan ook in te vullen.

Soort Engagement

Algemene employer-branding

Beroepen

Chauffeurs, Expediteurs, Havenlogistiek (laaggeschoolden), Havenlogistiek (midden- en hooggeschoolden), ICT, Lassers, Operatoren, Planners, Technici, Beveiliging

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je enerzijds om het vrijblijvende traject van de bedrijfsanalyse volledig te doorlopen, nl. draagvlak creëren binnen de organisatie, de bedrijfsanalyse laten uitvoeren en mee ondersteunen, de resultaten van deze analyse voorstellen aan je organisatie, enz.). Indien deze bedrijfsanalyse een positief resultaat oplevert engageer je je als werkgever om de vacatures die de analyse opleverde ook effectief open te stellen, en samen met het WSP deze zo goed mogelijk in te vullen. Tot slot verbind je je er toe om een goede nazorg te garanderen van de nieuwe werknemers.

Voltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

De analyse door het WSP is kosteloos en vrijblijvend.

Nee

Ja

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

De vacatures die uit de bedrijfsanalyse voor een inclusieve arbeidsorganisatie komen worden ingevuld door jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, of jongeren met een arbeidsbeperking.

Voltijdse tewerkstelling lange tijdspanne (>1m)

Jongeren worden verloond voor het (regulier) arbeidscontract waar zij instappen.

Ja

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page