top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Carrière startgaranties

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Binnen het traject van Carrière Startgaranties werken (petro-)chemische en energiebedrijven samen met regionale MBO-instellingen aan het Proces en Maintenance College. Cursisten krijgen een opleiding tot operator of onderhoudstechnieker met begeleiding door een bedrijfsmentor en een financiële beloning bij goede prestaties. Als deelnemende werkgever engageer je je ook om jaarlijks 2 jongeren een stageplaats aan te beiden tijdens hun opleiding, en om een jongere een eerste contract binnen de sector te garanderen nà de opleiding.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag aanwerven

Beroepen

Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je om jaarlijks 2 stageplaatsen vrij te maken voor jongeren die opleiding volgen in het Proces en Maintenance College. Je stelt een werknemer ter beschikking als mentor voor deze stage(s). Je engageert je eveneens om een van de deelnemende jongeren hun eerste contract binnen de sector aan te bieden op het moment dat ze hun opleiding afronden. De deelnemende werkgevers dragen financiëel bij aan de investeringen die gebeuren in onderwijsinfrastructuur. Je bent of wordt lid van Deltalinqs.

# contactmomenten binnen lange tijdspanne (> 1m)

Het Proces- en Maintenance College wordt bekostigd door de deelnemende bedrijven. Je bijdrage als werkgever bedraagt € 65 per werkzame persoon (totaal aantal VTE's).
Daarnaast betaal je als werkgever ook de financiële beloningen die leerlingen ontvangen bij uitstekende prestaties.

Ja

Nee

Nee

Ja, na traject.

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren op MBO 3 en 4 niveau.

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Je ontvangt als leerling geen loon, noch onkostenvergoedingen. Je krijgt in uitzonderlijke gevallen (nl. voor het leveren van uitzonderlijke prestaties) wel een kleine financiële beloning.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page