top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Industrielab

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Het Industrielab brengt werkgevers, studenten en docenten samen om in dialoog te gaan over de technologische innovatie in de industrie. Daarnaast kun je als bedrijf de rol van 'opdrachtgever' in het leertraject van jongeren opnemen. Je brengt dan een innovatief vraagstuk in, dat door de studenten in multidisciplinaire teams beantwoord dient te worden. Zij krijgen hierbij ondersteuning van coaches in de school en bedrijven die de expertrol op zich nemen. Samen begeleiden zij de jongeren in het oplossingen van dat vraagstuk. Bij het vastleggen van elke probleemstelling wordt een leerofferte opgesteld waarin beide werkgevers, de studenten en docenten afspreken wat binnen het project aangeleerd zal worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

ICT

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Als werkgever engageer je je om samen met andere bedrijven na te denken over innovatief onderwijs. Daarnaast engageer je je om samen met de student, Scalda en de expert-werkgever een leerofferte uit te schrijven waarin duidelijk is wat van elke partij verwacht wordt binnen het oplossen van jouw innovatief vraagstuk.

# contactmomenten binnen lange tijdspanne (> 1m)

Je levert door middel van een innovatief vraagstuk inhoud aan opleiding voor schoolgaande jongeren. Dit houdt voor jou als werkgever, behalve de tijdsinvestering, geen extra kosten in.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

- Jongeren in het 3de en 4de jaar VMBO
- Jongeren in niveau 2 - 3 - 4 MBO

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Je ontvangt als jongere geen vergoeding voor het volgen van je opleidingstraject.

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page