top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Leertijd

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Leertijd is een opleidingstraject van Syntra waarbij de cursist een volledig schooljaar lang 4 dagen per week een vak leert in een onderneming. Daarnaast volgt de cursist 1 dag per week een theoretische opleiding in een SYNTRA-campus (algemene en beroepsgerichte vorming). Na afloop behaalt de cursist beroepskwalificaties, die in combinatie met het slagen voor hun studiejaren getuigschriften afleveren.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Chauffeurs, ICT, Operatoren, Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

Je onderneming dient erkend te worden als leeronderneming. Je neemt als werkgever een engagement op in het opleidingsplan van de jongere, en houd je hier doorheen het traject ook nauwgezet aan. Je staat bovendien mee in voor de evaluatie van de cursist.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

Je betaalt de cursist een vergoeding van € 500 per maand.

Nee

Ja

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongeren tussen 15 en 25 jaar die aan de slag kunnen in een reguliere arbeidsomgeving

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Als cursist ontvang je maandelijks € 500 stagevergoeding voor je geleverde prestaties bij de werkgever.

Ja

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page