top of page

OPLOSSINGEN

Werkgeversarrangement -

Duale ondernemerschapstrajecten

Carrière_Startgaranties_-_Gemeente_Rotte

Een duaal ondernemerschapstraject is een éénjarig opleidingstraject van Syntra waarbij de cursist een volledig schooljaar lang minstens 60% van de tijd aan de slag is op werkvloer. De overige tijd krijgt de cursist een theorie en/of praktijkopleiding in een SYNTRA-campus (algemene en beroepsgerichte vorming). Na afloop behaalt de cursist een getuigschrift.

Soort Engagement

Jongeren met opleidingsvraag laten kennismaken met je bedrijf

Beroepen

Technici

Werkgever

Voorwaarden werkgever?

Looptijd & Intensiteit traject werkgever

Kostprijs werkgever

Werkingsmiddelen project

Loon jongere

Opleidings- en/of certificeringskost

Aanwervingsplicht

- Je neemt als werkgever een engagement op in het opleidingsplan van de jongere, en houd je hier doorheen het traject ook nauwgezet aan. Je staat bovendien mee in voor de evaluatie van de cursist.

Deeltijdse begeleiding lange tijdspanne (> 1m)

De cursist presteert in principe een onbezoldigde stage. Indien je de cursist toch graag wilt vergoeden voor zijn geleverde arbeid, kan dat via een stageovereenkomst.

Nee

Nee

Nee

Nee

Jongere

Voorwaarden jongere?

Looptijd & Intensiteit traject jongere

Verloning en financiële vergoeding jongere

Loon

Opleidings- en/of certificeringskost

Onkosten (verplaatsingskosten, kinderopvang, enz.)

Jongvolwassenen (18+) met professionele intenties

Voltijds opleidingstraject grote tijdspanne (>1m)

Als cursist ontvang je geen loon voor je geleverde prestataties (tenzij de werkgever vrijwillig en uitzonderlijk je toch een stagevergoeding wilt betalen).

Nee

Nee

Nee

Aan de slag met dit werkgeversarrangement

Heb je vragen over dit werkgeversarrangement? Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met dit initiatief? Wil je de praktische details bespreken met de organisatoren van dit traject? Neem dan contact op met Astrid Faelens, werkpakketverantwoordelijke, en zij brengt je in contact met de relevante partner. Email: Astrid.Faelens@stad.gent

bottom of page