top of page

ANTWERPEN

De tweede havenstad van Europa.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van de stad Antwerpen, klik hier.
Achtergrond

De stad Antwerpen heeft een eigen dienst werk en sociale economie, als onderdeel van een ruimer economisch beleid. Met VDAB en OCMW wordt al verschillende jaren samengewerkt op beleidsniveau en rond concrete projecten. Hierdoor zijn de ervaringen binnen de organisatie aanwezig om samenwerkingsverbanden te regisseren, op te zetten en uit te voeren. De stad besteedt veel aandacht aan het netwerk met de (NGO) organisaties die werken rond (jeugd)werkloosheid. Zij worden betrokken bij de uitwerking van de acties en via hen kunnen jongeren bereikt worden om hen toe te leiden om diverse acties of tools te testen. Er is reeds ervaring in het opzetten van intensieve samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, door de afstemming van onderwijs op de noden van de arbeidsmarkt en jongeren te begeleiden in een doordachte studie- en beroepskeuze. Anderzijds door werkgevers te sensibiliseren op vlak van competenties en groeipotentieel van jongeren en hen te stimuleren te investeren in jongeren via stages en werkplekleren.

Europa

De Stad Antwerpen heeft ten slotte ook een brede expertise opgebouwd voor wat betreft (Europese) projectwerking via deelname als coördinator of partner in tal van samenwerkingsprojecten, o.a. in verschillende Interregprogramma's, Urbact, Horizon 2020, Urban Innovative Actions en andere.

Motivatie

De stad Antwerpen ontwikkelde reeds een uitgebreide knowhow met betrekking tot het omgaan met de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze knowhow wil de stad graag grensoverschrijdend delen. Daarnaast kampen de andere havensteden in het project met gelijklopende uitdagingen voor wat betreft het oriënteren van jongeren om hen te verbinden naar kwalitatieve arbeidsmogelijkheden in de haven, maakindustrie, logistiek en de dienstensector in de stad. Dit project biedt de kans om op het niveau van de grensregio de bestaande instrumenten te inventariseren en te analyseren en vervolgens gezamenlijke instrumenten uit te denken, te testen en waar nuttig en mogelijk ook te implementeren en eveneens grensoverschrijdend te dissemineren. Zeker wat betreft de benadering van jongeren en
werkgevers kunnen de betrokken steden en omliggende regio’s van elkaar leren en kunnen ze hun eigen middelen efficiënter en effectiever inzetten.

bottom of page