top of page

PARTNERSCHAP

Ontmoet de viertien partners binnen dit project.

GENT

De stad Gent heeft een Dienst Werk die een lokaal werkgelegenheidsbeleid voert. De dienst doet dit niet alleen, maar in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Dit gebeurt aan de hand van de convenant, waarbij de Stad met OCMW en VDAB operationeel afstemmen om zo elkaar te versterken. Daarnaast heeft de Stad een open partnerschap rond meer en beter werk in Gent. Dit partnerschap, Gent, stad in werking, bevat alle relevante actoren om op lokaal niveau projecten op te zetten rond werk en werkgelegenheid.

ROTTERDAM

Rotterdam is een ambitieuze, internationale havenstad met circa 625.000 inwoners, waarbij het haar diensten ter beschikking stelt aan de regio Rijnmond, tezamen goed voor circa 1,2 miljoen inwoners. De gemeente Rotterdam heeft zo'n 11.000 medewerkers, verdeeld over verschillende organisatieonderdelen, van Maatschappelijke Ontwikkeling tot Werk en Inkomen. Sinds de jaren 80 is de gemeente Rotterdam actief in Europese netwerken (EUROCITIES) en beleidsontwikkeling en is lid van het comité van de regio's. Al voor de EU behartigde Rotterdam in Europa de belangen van haar haven (heden top 5 mondiaal).

ANTWERPEN

De stad Antwerpen heeft een eigen dienst werk en sociale economie, als onderdeel van een ruimer economisch beleid. Met VDAB en OCMW wordt al verschillende jaren samengewerkt op beleidsniveau en rond concrete projecten. Hierdoor zijn de ervaringen binnen de organisatie aanwezig om samenwerkingsverbanden te regisseren, op te zetten en uit te voeren. De stad besteedt veel aandacht aan het netwerk met de (NGO) organisaties die werken rond (jeugd)werkloosheid. Zij worden betrokken bij de uitwerking van de acties en via hen kunnen jongeren bereikt worden om hen toe te leiden om diverse acties of tools te testen.

TERNEUZEN

De De Gemeente Terneuzen is mede-uitvoerder van regionaal en bilateraal arbeidsmarktbeleid en vindt het uiteraard van groot belang de beroepsbevolking - en zeker de jongeren - fit voor de arbeidsmarkt te houden. Met andere woorden, ze klaar te hebben voor de voortdurend aan belang winnende arbeidsmarkt van morgen in de haven. Verschillende "techniek" opleidingen, haven en logistiek, scheepvaart en transport op verschillende niveaus bieden opleidings- en ontwikkelingskansen in de regio. Het is van belang deze up to date te houden voor de toekomst.

bottom of page