LAATSTE NIEUWS

Over een periode van drie jaar project elk van de steden zullen regelmatig updates over de progressie geven. Hier kan je de laatste updates vinden.

E-updates & Twitter
Press corner
Fotos

© 2019 BY Skills Navigator

Project ‘Skills Navigator’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu 

  • Black Instagram Icon
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon