top of page

GENT

Stad van kennis en cultuur.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van de gemeente Gent, klik hier.
Achtergrond

Gent is de provinciehoofdstad van Oost-Vlaanderen en telt zo’n 260.000 inwoners. Met de aanwezigheid van een universiteit en verschillende hogescholen waar 70.000 studenten school lopen kan Gent zich een kennisstad noemen. De haven van Gent strekt zich uit langs het kanaal Gent Terneuzen en biedt direct en indirect werk aan 65.000 mensen. De haven is sinds 2018 omgedoopt in North Sea Port, doordat de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen overgegaan zijn tot een fusie.

De Stad Gent voert een lokaal werkgelegenheidsbeleid in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en een breed netwerk aan organisaties via het open partnerschap Gent, stad in werking. In het partnerschap werkt de Stad samen met o.a. OCMW, onderwijs, sectorfederaties, vakbonden, werkgeversorganisaties, begeleidingsorganisaties.

Europa

De Stad Gent maakt reeds jaren deel uit van het Europese stedennetwerk Eurocities, waar heel wat relevante internationale contacten zijn uitgebouwd. Leren van andere Europese steden, die vaak voor vergelijkbare uitdagingen staan, staat hierbij centraal. Daarnaast is de Stad Gent ook deel van het Partnership on Jobs and Skills in het kader van de European Urban Agenda, waarbinnen ook rond skills (voor de toekomst) zal gewerkt worden in Europees kader. De Stad heeft tot slot heel wat ervaring wat betreft (Europese) projectwerking als coördinator of partner in tal van samenwerkingsprojecten, o.a. in verschillende Interreg-programma's, ESF, Urbact, Horizon 2020 en andere.

Motivatie

De skills-mismatch is een probleem in de stad: openstaande vacatures en  tegelijk veel  werkzoekenden. De Stad Gent zet hier reeds lang op in door de overgang tussen onderwijs/opleiding en de arbeidsmarkt beter te maken. Hierrond zijn in het verleden reeds projecten opgezet binnen de schoot van Gent, stad in werking. De Stad wil graag haar expertise en ervaringen delen met de andere havengebieden. Deze havengebieden hebben soortgelijke uitdagingen en hebben ook reeds projecten in het kader van onderwijs/opleiding-arbeidsmarkt uitgevoerd, waardoor er van elkaar geleerd kan worden. Met het project wil de Stad samen met de partners van het project capaciteit vrij maken om de skills-uitdagingen in kaart te brengen en hiervoor (nieuwe) instrumenten ontwikkelen en/of uitrollen.

Met steun van:

bottom of page