top of page

Kazi B.V.

Job én missie

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van Kazi, klik hier.
Achtergrond

Kazi is een Vlaamse HR-technologie-onderneming met activiteiten in binnen- en buitenland wiens naam, in het Swahili, staat voor job én missie. Dat is niet overal het geval, want 1 op 2 starters kijkt binnen het jaar alweer uit naar ander werk. Kazi helpt arbeidsmarktregisseurs en organisaties bij het behouden en aantrekken van het juiste talent door de wederzijdse verwachtingen op voorhand meetbaar te maken.

Kazi ontwikkelde deze tweezijdige profileringsmethodiek in samenwerking met onderzoekspartner Thomas More Mechelen-Antwerpen, dewelke met steun van het IWT-VLAIO reeds in 2016 gevalideerd werd. De toepassing identificeert de mix van zes werkwaarden en acht mogelijke teamrollen achter iedere werkplek en elk talent.

Met de hulp van technologische partners integreren wij onze technologie via API in leidende vacaturesites. Op dezelfde manier helpen wij talent passende werkplekken en de bijhorende opleidingen ontdekken binnen activatie-, toeleidings- en matchingprojecten in binnen- en buitenland.

Europa

De focus van Kazi ligt niet alleen in Vlaanderen. Diverse samenwerkingsakkoorden zijn in plannings- of opstartfase over de grenzen heen om de kloof die bestaat tussen de verwachtingen van werkgevers en werkzoekenden te helpen overbruggen in allerhande arbeidsmarktomgevingen, zowel voor hoogopgeleiden als voor diverse groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dit door middel van een zeer gepersonaliseerde aanpak die

aansluit op de verwachtingen van de doelgroep.

Motivatie

In het kader van dit project is een van de doelstellingen een matchinginstrument te bouwen voor (her)intreders en (her)orienteerders uit de doelgroep. Wie te ver van de arbeidsmarkt staat veronderstelt, soms ten onrechte, dat ze niet geschikt zijn voor (scholing of arrangementen die leiden naar passende) jobs. We rekenen op organisaties die dicht bij de doelgroep staan om hen te leiden naar een laagdrempelig matchinginstrument dat het talent dat de arbeidsmarkt zoekt zichtbaar maakt voor werkgevers, maar ook en vooral voor zichzelf.

De context in dit project - digitale skills in een havencontext, de sturing qua skills needs en skills gaps door de vraagzijde, het grensoverschrijdende aspect en een doelgroep die laagdrempelige toepassingen verwacht - vormen de geschikte voedingsbodem om Kazi's contextafhankelijke manier van ontwerp en ontwikkeling van een dergelijk instrument verder te optimaliseren. De dubbele doelstelling om én de doelgroep erop te wijzen dat hun skills, hoe beperkt in sommige gevallen ook, alsnog een intrede in de arbeidsmarkt mogelijk maken en dat er werkgeversarrangementen zijn om hun skills gaps te helpen dichten; en de werkgevers ertoe aanzetten om dergelijke werkgeversarrangementen te (helpen) inrichten moet de beide leefwerelden van "vraag en aanbod" dichter bij elkaar kunnen brengen.

bottom of page