top of page

PARTNERSCHAP

Ontmoet de veertien partners binnen dit project.

STAD GENT

De stad Gent heeft een Dienst Werk die een lokaal werkgelegenheidsbeleid voert. De dienst doet dit niet alleen, maar in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Dit gebeurt aan de hand van de convenant, waarbij de Stad met OCMW en VDAB operationeel afstemmen om zo elkaar te versterken. Daarnaast heeft de Stad een open partnerschap rond meer en beter werk in Gent. Dit partnerschap, Gent, stad in werking, bevat alle relevante actoren om op lokaal niveau projecten op te zetten rond werk en werkgelegenheid.

GEMEENTE ROTTERDAM

Rotterdam is een ambitieuze, internationale havenstad met circa 625.000 inwoners, waarbij het haar diensten ter beschikking stelt aan de regio Rijnmond, tezamen goed voor circa 1,2 miljoen inwoners. De gemeente Rotterdam heeft zo'n 11.000 medewerkers, verdeeld over verschillende organisatieonderdelen, van Maatschappelijke Ontwikkeling tot Werk en Inkomen. Sinds de jaren 80 is de gemeente Rotterdam actief in Europese netwerken (EUROCITIES) en beleidsontwikkeling en is lid van het comité van de regio's. Al voor de EU behartigde Rotterdam in Europa de belangen van haar haven (heden top 5 mondiaal).

STAD ANTWERPEN

De stad Antwerpen heeft een eigen dienst werk en sociale economie, als onderdeel van een ruimer economisch beleid. Met VDAB en OCMW wordt al verschillende jaren samengewerkt op beleidsniveau en rond concrete projecten. Hierdoor zijn de ervaringen binnen de organisatie aanwezig om samenwerkingsverbanden te regisseren, op te zetten en uit te voeren. De stad besteedt veel aandacht aan het netwerk met de (NGO) organisaties die werken rond (jeugd)werkloosheid. Zij worden betrokken bij de uitwerking van de acties en via hen kunnen jongeren bereikt worden om hen toe te leiden om diverse acties of tools te testen.

GEMEENTE TERNEUZEN

De Gemeente Terneuzen is mede-uitvoerder van regionaal en bilateraal arbeidsmarktbeleid en vindt het uiteraard van groot belang de beroepsbevolking - en zeker de jongeren - fit voor de arbeidsmarkt te houden. Met andere woorden, ze klaar te hebben voor de voortdurend aan belang winnende arbeidsmarkt van morgen in de haven. Verschillende "techniek" opleidingen, haven en logistiek, scheepvaart en transport op verschillende niveaus bieden opleidings- en ontwikkelingskansen in de regio. Het is van belang deze up to date te houden voor de toekomst.

SKILLIANT (SBM)

SBM is een gespecialiseerde partner voor training, coaching en advies. Met een poule van ongeveer 2000 trainers en coaches en een team van gespecialiseerde productontwikkelaars zorgen wij voor de integrale aanpak van talent- en competentieontwikkeling. Onze gezamenlijke doelstelling is de business en werking van organisaties beter en sterker te ontwikkelen. Met onze hands-on-mentaliteit zijn wij thuis in alle kennisdomeinen. Onze tools op maat zorgen voor meetbare resultaten, voor iedereen, van management tot medewerker.

SBB

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven verrichten we de volgende wettelijke taken:

  • we erkennen en begeleiden leerbedrijven

  • we onderhouden de mbo-kwalificatiestructuur

  • we verzorgen informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod

STC Group

STC Group, gevestigd in mainport Rotterdam, is de beroepsopleider voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Met passie voor ons eigen vak leiden wij (toekomstige) professionals op. Jong en oud, van vmbo- tot masterniveau, is bij ons welkom voor een gedegen beroepsopleiding of -training.

Scalda

Scalda is een school voor middelbaar beroeps-onderwijs (MBO) en volwassen educatie, biedt toegankelijk en veelzijdig onderwijs en helpt de student het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs wordt verzorgd in de Zeeuwse steden Vlissingen, Terneuzen, Middelburg en Goes, vanuit twaalf kleinschalige, vakgerichte colleges.

VDAB

De VDAB is een Vlaamse openbare dienst met als hoofdopdracht ervoor te zorgen dat de matching van vraag en arbeid op de arbeidsmarkt soepel, transparant en efficiënt verloopt. Daarvoor is een batterij aan innovatieve tools ontwikkeld voor werkgevers en werkzoekenden zodat zij elkaar vlot vinden.

AP Hogeschool

De AP Hogeschool ziet Skills Navigator als een inspiratiebron bij de kwaliteitsgerichte uitbouw van zijn opleidingsprogramma’s. De opleidingen houden immers voortdurend voeling met het werkveld om de afstemming van de ‘learning outcomes’ van de programma’s – en dus van de skills van de afstuderenden te bewaken en zo nodig bij te sturen.

KAZI

Kazi is een Vlaamse HR-technologie-onderneming met activiteiten in binnen- en buitenland wiens naam, in het Swahili, staat voor job én missie. Dat is niet overal het geval, want 1 op 2 starters kijkt binnen het jaar alweer uit naar ander werk. Kazi helpt arbeidsmarktregisseurs en organisaties bij het behouden en aantrekken van het juiste talent door de wederzijdse verwachtingen op voorhand meetbaar te maken.

PORTSTREAM

Portstream is een ervaren communicatie en digitaal bureau, met een focus op het haven en industrieel complex. In 2007 hebben wij een eigen vacatureplatform ontwikkeld en in beheer genomen die zich volledig richt op de technische, logistieke en industriële arbeidsmarkt in/om Mainport Rotterdam. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in het vacature-aanbod bij werkgevers enerzijds en de competenties van werkzoekenden anderzijds.

THOMAS MORE

Thomas More is een unie van hogescholen binnen de Associatie KU Leuven. Zij biedt studenten innovatief professioneel hoger onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Met toonaangevend onderwijs, toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening is zij een motor van regionale ontwikkeling. Thomas More biedt 29 professionele bachelor, 12 bachelor-na-bachelor, 1 master-na-master, 29 postgraduaten en schakelprogramma’s aan in 7 steden in de Provincie Antwerpen.

UWV

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Werkgevers bieden we ondersteuning bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Samen met gemeenten bouwt UWV in 35 arbeidsmarktregio's aan één publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Op het werkgeversservicepunt vinden werkgevers één loket voor informatie, advies en specialistische expertise.

bottom of page