top of page

Reviewrapport Done!

Updated: Sep 28, 2018

Het project Skills Navigator heeft zijn eerste product afgeleverd: Het reviewrapport naar de 21ste eeuwse vaardigheden voor de havengebieden in de Vlaams-Nederlandse Delta. De review van bestaand onderzoek brengt op basis van recente onderzoeksrapporten en publicaties in kaart welke evoluties in de samenleving en de economie de professionele realiteit in de havengebieden van Rotterdam, Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Terneuzen en Vlissingen beïnvloeden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de 21st century skills die het werkveld in en rond deze havengebieden nodig heeft, nu en in de nabije toekomst.


De nieuwe evoluties hebben nu en in de toekomst zonder twijfel een grote impact op de vaardigheden die nodig zullen zijn in de verschillende sectoren en beroepen in de havengebieden. Bedrijven en organisaties botsen op de kloof tussen de skills die nodig zijn in een evoluerende arbeidsmarkt en de aanwezige skills bij werkzoekenden en instromers. De mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod is dan ook een groeiend knelpunt. De uitdaging houdt in de skills up-to-date te houden aangezien de ontwikkeling van de juiste 21st century skills de sleutel tot tewerkstelling en welvaart is. Met de juiste vaardigheden worden mensen toegerust voor kwalitatief goede banen. Daarnaast is een goede matching van skills en werk ook voor bedrijven noodzakelijk aangezien zij globaal moeten concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.


Het overzicht van 21st century skills uit deze review vormt het vertrekpunt voor zowel een vacatureonderzoek als een veldonderzoek in de havengebieden. Met een vacatureonderzoek gaan we na in hoeverre de 21st century skills nu al gevraagd worden in vacatures voor een aantal beroepengroepen in de havengebieden. Met het veldonderzoek gaan we via focusgesprekken en een enquête na welke 21st century skills nu en voor de nabije toekomst belangrijk zijn. We onderzoeken ook welke 21st century skills volgens werkgevers te weinig aanwezig zijn bij instromers en werkzoekenden en wat er kan gebeuren om voor een betere skillsmatching te zorgen. In een volgende rapportage zullen we daarover verslag uitbrengen.


93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page