top of page

SKILLIANT

Top of mind als kennis & business partner voor bedrijven. 

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van Skilliant, klik hier.
Achtergrond

SBM (Skilliant) is een gespecialiseerde partner voor training, coaching en advies. Met een poule van ongeveer 2000 trainers en coaches en een team van gespecialiseerde productontwikkelaars zorgen wij voor de integrale aanpak van talent- en competentieontwikkeling. Onze gezamenlijke doelstelling is de business en werking van organisaties beter en sterker te ontwikkelen. Met onze hands-on-mentaliteit zijn wij thuis in alle kennisdomeinen. Onze tools op maat zorgen voor meetbare resultaten, voor iedereen, van management tot medewerker. SBM is een merk van de groep Syntra West. Binnen de groep heerst ook heel wat kennis rond werkplekleren en co-opleidersschap in samenwerking met bedrijven.

Europa

Het Projectbureau heeft 20 jaar ervaring in Europese projecten (Interreg, ESF, Leonardo Da Vinci, Erasmus+). Onze projecten werken rond Ondernemerschap, Levenslang leren, Innovatie en Talentontwikkeling. Starters kunnen bij ons terecht voor startersadvies en –begeleiding, aan KMO’s bieden we onze expertise en begeleiding omtrent mentorship, subsidie aanvragen en HR innovatie, cursisten krijgen dankzij onze projectproducten een betere individuele begeleiding, zin voor ondernemerschap en kwaliteitsvolle duale opleidingstrajecten.

Motivatie

Als opleidingspartner en partner in personeelszaken van heel wat (West-)Vlaamse KMO’s, houden wij dagelijks vinger aan de pols rond trends en ontwikkelingen in de door de ondernemingen gevraagde skills en competenties. De inzichten die bijkomend vanuit dit project gegenereerd zullen worden m.b.t. de future skills binnen de sector van de havens en havengerelateerde bedrijvigheid, bieden ons de mogelijkheid om ons opleidings- en coaching aanbod maximaal af te stemmen op de (toekomstige) noden van de bedrijven.

Daarnaast biedt het project ons eveneens de mogelijkheid om – via de grensoverschrijdende samenwerking – onze kennis en inzichten m.b.t. duaal leren en leren op de werkvloer verder uit te breiden en aan te scherpen, en deze nieuwe inzichten te integreren in reeds lopende leertrajecten of te verzilveren via de ontwikkeling van nieuwe methodologieën voor duale leertrajecten.

bottom of page