top of page

TERNEUZEN

De derde havenstad van Nederland.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van de gemeente Terneuzen, klik hier.
Achtergrond

Voor de gemeente Terneuzen, en voor Zeeland, is de haven en de daarmee verbonden infrastructuur en alle bedrijven die direct en indirect gerelateerd zijn, een geweldige economische motor. De investeringen die er de komende jaren worden gedaan door bedrijven, overheden, de havens en de verbeteringen op de infrastructuur geven volop nieuwe impulsen. Voldoende aanbod van kwaliteit en kwantiteit op de arbeidsmarkt is daarbij van groot belang. Dus is het vestigingsklimaat voor wonen, werken en leven, maar ook de toekomstperspectieven voor de huidige jeugd en mensen die zich nieuw vestigen essentieel. Terneuzen werkt graag mee aan het verbeteren van de kansen, het ontwikkelen van talent, en het begeleiden van arbeidspotentieel richting de wensen van de bedrijven.

Europa

In Europa zijn de havens en haven gerelateerde bedrijven van economisch essentieel belang. Terneuzen is samen met Gent een belangrijk knooppunt waar veel vervoers- en verwerkingsstromen samen komen. We bieden naast een sterke arbeidsmarkt een goed woon- en leefklimaat in een aantrekkelijk gebied gelegen aan zee.

Motivatie

Terneuzen vindt het belangrijk goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en daarbij het bedrijfs- en vestigingsklimaat in een goede richting te ontwikkelen. Daarbij willen we graag de jeugd in de regio stimuleren een baan te vinden door de juiste opleidingen aan te bieden en betrokkenheid bij de toekomstige grensoverschrijdende regionale arbeidsmarkt te versterken.

bottom of page