top of page

OPLOSSINGEN

21ste-eeuwse vaardigheden voor de havengebieden

De opkomst van nieuwe technologieën en de veranderingen op terreinen van energie-inzet, communicatie en mobiliteit openen ongekende mogelijkheden voor alle economische sectoren in en rond de havengebieden. Tegelijk stelt dit zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs voor grote uitdagingen. Werkpakket 3 focust op onderzoek naar de juiste skills én op het informeren van werkgevers, arbeidsbemiddelaars en opleidingsverstrekkers.

 

Aan de hand van review van bestaand onderzoek maken we een inschatting van trends en ontwikkelingen in de economie en zorgen we voor een overzicht van 21ste-eeuwse vaardigheden die nodig zijn. We vertrekken vanuit recente onderzoeksrapporten over skills voor de arbeidsmarkt in Nederland en Vlaanderen. Het overzicht van relevante 21st century skills voor de havengebieden dat als resultaat uit de review komt, dient als basis voor vacature- en veldonderzoek.

Met een vacatureonderzoek gaan we na welke 21ste-eeuwse skills in en rond de havengebieden in vacatures gevraagd worden. We vergelijken ook of er in de Nederlandse en Vlaamse havengebieden dezelfde dan wel verschillende skills gevraagd worden. De meeste vacatures focussen namelijk nog steeds op het scholingsniveau waardoor jongeren en werkzoekenden die dat scholingsniveau niet hebben, niet de kans krijgen zich hiervoor aan te bieden. Nochtans kunnen vele jongeren mits een duw in de juiste richting deze skills wel ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om vacatures als het ware te deconstrueren en zo na te gaan welke skills werkgevers vragen. De focus verschuift m.a.w. naar de gevraagde skills. Vele jonge werkzoekenden met een laag scholingsniveau hebben immers heel wat in hun mars. Werkgevers moeten voor deze werkzoekenden meer open staan, zodat ze (knelpunt)vacatures kunnen invullen.

 

Met een veldonderzoek consulteren we werkgevers en arbeidsbemiddelaars, in alle havengebieden. De hoofdvraag daarbij is: Welke skills vraagt het werkveld, nu en in de toekomst? We gaan na of en welke verschillen er zijn tussen de havengebieden in Nederland en Vlaanderen.
In een tweede deel van het veldonderzoek spitsen we ons toe op innoverende bedrijven die al verder in de toekomst kijken om de evoluerende skills-noden in te schatten. We consulteren ook opleidingsverstrekkers om na te gaan hoe zij zich voorbereiden op de vraag naar 21ste-eeuwse vaardigheden en hoe zij een samenwerking met werkgevers en het werkveld zien evolueren om aan de evoluerende skillsvraag te voldoen.

 

De rapportages uit werkpakket 21ste-eeuwse vaardigheden zijn een belangrijke input voor de matchingstool. De rapportages stromen ook door naar de werkpakket werkgeversarrangementen zodat ermee rekening kan gehouden worden bij de ontwikkeling van nieuwe werkgeversarrangementen of de bijsturing van bestaande.

Documenten:

Review van bestaand onderzoek.jpg
Veldonderzoek - focusgroepen.jpg
21st century skills.jpg
Veldonderzoek - enquete.jpg
Veldonderzoek - vacatureonderzoek.jpg
Veldonderzoek - zelfperceptie.jpg
bottom of page