top of page

THOMAS MORE

Innovator.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van Thomas More, klik hier.
Achtergrond

Thomas More is een unie van hogescholen binnen de Associatie KU Leuven. Zij biedt studenten innovatief professioneel hoger onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Met toonaangevend onderwijs, toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening is zij een motor van regionale ontwikkeling.
Thomas More biedt 29 professionele bachelor, 12 bachelor-na-bachelor, 1 master-na-master, 29 postgraduaten en schakelprogramma’s aan in 7 steden in de Provincie Antwerpen. De onderzoekscellen van business en toegepaste psychologie hebben expertise in arbeidspsychologie, ontwikkeling van zelfreflectietools, gebruiksonderzoek met diverse doelgoepen en ervaring in de ontwikkeling van innovatieve digitale instrumenten (inclusief usability testing) in partnerschappen met individuele gebruikers, ontwikkelaars en bedrijven. We ontwikkelden samen met KAZI nv de wetenschappelijk onderbouwde preselectietool KAZI om pas afgestudeerden aan een passende startersjob te helpen.

Europa

Thomas More is al jaren een betrouwbare en innovatieve partner in Europese projecten en in verschillende Europese programma’s. We hebben deelgenomen aan grensoverschrijdende projecten (Interreg 2 Seas: Villa Crossmedia; Interreg North Sea: Opening Up; Erasmus+ DOVOS, Interreg NWE: eMEN).

Motivatie

Dit project versterkt de grensoverschrijdende samenwerking tussen Thomas More en het bedrijfsleven in de havensteden en de slimme specialisatiesectoren, zowel op vlak van onderwijs, toeleiding naar de arbeidsmarkt, als praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Het laat Thomas More toe om innovatieve concepten over
arbeidsmarktmobiliteit en 21st century skills mee te ontwikkelen, te testen en te implementeren, met inbegrip van een gedegen kennisvalorisatie uit de onderzoekspraktijk. Een sterkere, grensoverschrijdende samenwerking enerzijds en triple helix projectstructuur (betrokkenheid kennisinstellingen, lokale overheden en bedrijfsleven) anderzijds bieden kansen om de aanwezige krachten en kennis te bundelen en te versterken en aldus een brug te slaan tussen bedrijven, opleiders en werkzoekenden in de grensregio.

bottom of page