top of page

VDAB

Samen sterk voor werk.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van de VDAB, klik hier.
Achtergrond

De VDAB is een Vlaamse openbare dienst met als hoofdopdracht ervoor te zorgen dat de matching van vraag en arbeid op de arbeidsmarkt soepel, transparant en efficiënt verloopt. Daarvoor is een batterij aan innovatieve tools ontwikkeld voor werkgevers en werkzoekenden zodat zij elkaar vlot vinden.

Loopbaanzekerheid boven werkzekerheid.
Daarom werken we met 5.000 collega’s iedere dag samen mee aan een beleid dat burgers langer en met meer goesting doet werken, in het bijzonder zij die verder verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Dat doen we in samenwerking met andere relevante organisaties en ondernemingen. De werking is gebaseerd op drie pijlers: Bemiddelen   -   Opleiden  -   Loopbaanbegeleiding.

De arbeidsmarkt is momenteel heel krap en hardnekkige knelpuntberoepen duiken ieder jaar terug op in de  economische analyses.  De haven van Gent is in onze regio een cruciale motor van de economie met een tewerkstelling van bijna 70.000. Deze haven geniet daarom  al meerdere jaren onze bijzondere aandacht, vertaald in het langlopend Haven-Actie-Programma en een breed partnerschap met relevante organisaties als de sectorfondsen, het onderwijs, Stad Gent en tewerkstellingsdiensten aan de andere zijde van de grens in Zeeuws Vlaanderen.

Europa

VDAB heeft jarenlange ervaring in Europese projectwerking. Zowel als partner of als promotor werken wij mee aan Interreg, ESF, Erasmus+, Leonardstages. Binnen het Interreg IV programma was VDAB partner in de projecten “Jobbeurs Eurométropole, Heroas2c, MHS, 2 Zeeën).

Als publieke arbeidsmarktregisseur is VDAB ook reeds jarenlang in het Euresprogramma een actieve partner. EURES is een netwerk van openbare arbeidsbemiddelingsdiensten dat actief is in alle landen van de Europese Unie en wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie.

 

EURES vervult tevens een heel belangrijke rol in grensregio’s, waar het grensoverschrijdend woon-werkverkeer aanzienlijk is en grensarbeiders worden geconfronteerd met verschillende nationale wetgevingssystemen. Het EasI programma waar wij aan meewerken bewerkstelligt het uitbouwen van hechte partnerschappen met organisaties aan beide zijden van de landsgrenzen om obstakels in de mobiliteit te slechten, en is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een echte Europese arbeidsmarkt waar meer kansen voor iedereen worden gecreëerd.

Motivatie

De mismatch op de thans zeer krappe arbeidsmarkt is actueler dan ooit. Er zijn bijna evenveel vacatures beschikbaar als er werkzoekenden zich aanbieden, alleen  worden er heel andere competenties gevraagd dan er beschikbaar zijn.

 

VDAB heeft als basisopdracht werkgevers aan geschikt personeel te helpen en werkzoekenden te begeleiden in hun zoektocht naar werk; Daarvoor beschikken wij over een ruim aanbod aan competentieversterkende programma’s. Opleiden, bijscholen, omscholen in de eigen opleidingscampussen of in partnerschap met organisaties, is al van bij de oorsprong van VDAB een middel om de kortste weg naar werk aan te reiken.

Alle vormen van werkplekleren zijn daarbij heel belangrijk en het is bewezen dat een opleiding gevolgd door een stage in een bedrijf de grootste succesfactor is om de overgang naar een duurzame tewerkstelling te faciliteren.

 

Dit project biedt ruime kansen om de reeds bestaande expertise te delen met partnerorganisaties en om met nieuwe projecten  te experimenteren in het werkplekleren.
Jongeren, de doelgroep van dit project, en zeker NEET-jongeren (not in education,employment or training) vormen een kwetsbare groep waar extra moet op ingezet worden.

 

Voor VDAB is dit de grote meerwaarde voor deelname aan dit brede partnerschap dat de havens nog hechter met elkaar verbinden zal.

bottom of page