top of page

Digital journey: From inclusion to empowerment

Op 18 en 19 oktober is het weer tijd voor de jaarlijkse top van ALL DIGITAL (voorheen Telecentre-Europe), welke dit jaar voor de elfde keer wordt gehouden in Brussel. De top zal tweehonderd leiders van netwerken en organisaties bij elkaar brengen met de intentie de digitale vaardigheden van alle Europese burgers te verbeteren.


Het pad dat leidt naar gedegen digitaal burgerschap, een geschoolde werknemer, bekwame opvoeder of een inspirerende leider, wordt vandaag de dag aangedreven door digitale vaardigheden en hulpmiddelen. Deze digitale reis start met inclusie; met het besef dat digitale hulpmiddelen er voor iedereen zijn, zich vertrouwd voelen met de eigen capaciteiten en met het besef dat we krachtiger worden door uitbreiding van onze eigen kennis.Gemotiveerde burgers zijn digitaal geletterd, hebben de ambitie om levenslang door te leren en proactief te zijn in de digitale samenleving.

Bij ALL DIGITAL heerst het geloof dat een inclusieve samenleving er een is waar iedereen kan gedijen, groeien en gemotiveerd kan worden. Om dit te bereiken in het huidige tijdperk is een goede beheersing van digitale vaardigheden onmisbaar. Een slimme inclusieve samenleving is gelijker, toleranter, democratischer, kritischer, actiever en beter voorbereid op de uitdagingen van vandaag en morgen. De ALL DIGITAL Summit 2018 zal ideeën en oplossingen voorstellen en bespreken die inspelen op de uitdagingen van het ondersteunen van burgers bij hun digitale reizen in een steeds veranderend sociaal en technologisch landschap. Het onderzoekt de belangrijke rol van digitale vaardigheden om mediageletterdheid, onderwijs rond mondiaal burgerschap, integratie van migranten en vluchtelingen, bescherming van mensenrechten en bewustmaking te verbeteren en maatschappelijke kwesties op een slimme en inclusieve manier aan te pakken. De deelnemers bespreken de rol van digitale competentiecentra bij het aanleren van digitale en burgerschapscompetenties en hoe zij kunnen samenwerken met onderwijs- en opleidingsorganisaties, overheidsinstanties, bedrijven, beleidsmakers, actoren op het gebied van sociale inclusie, culturele organisaties, andere maatschappelijke organisaties en de leerlingen zelf. Het mandaat van digitale competentiecentra was om alle burgers te voorzien van vaardigheden op het gebied van digitale, sociale, ondernemers- en inzetbaarheid. Tegenwoordig wordt ook de nadruk gelegd op de 21ste-eeuwse vaardigheden, waaronder mediageletterdheid, kritisch denken, teamwerk, multicultureel begrip en nog veel meer. Digitale competentiecentra bieden holistische benaderingen die deze vaardigheden combineren en fungeren als experimenteer laboratoria voor nieuwe leer- en onderwijsmethodologieën en -strategieën.De afgevaardigden zullen deze nieuwe benaderingen verkennen en delen in een verscheidenheid aan discussiegroepen, workshops en plenaire sessies. Ze krijgen ook de kans om hun projecten te presenteren tijdens de sessie Project Lightning Talks en op de project marktplaats.


Meer informatie is te vinden via: https://summit.all-digital.org

43 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page