top of page

Digital Skills Accelerator

Dat Skills een hot topic zijn, is ook te zien aan andere projecten. In de nieuwsbrieven zullen we er een aantal uitlichten, te beginnen met Digital skills accelerator.

Vijf organisaties uit verschillende landen, met een gezamenlijke missie: excelleren in lesgeven en pedagogische benaderingen, slaan de handen ineen om studenten beslagen ten ijs te laten komen wanneer zij de arbeidsmarkt betreden. De missie is om niet alleen de skills kwalitatief te naar een hoger niveau te tillen, maar tegelijkertijd ook de relevantie daarvan te optimaliseren. Digital skills accelerator: Enhancing the quality and relevance of students’ digital skills. De hedendaagse generatie van studenten loopt het risico slachtoffer te worden van een digitale tweedeling. Deze tweedeling heeft niets meer te maken met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hedendaagse technologie, maar met de mate waarin hiermee gewerkt wordt; de mate waarin ICT in de werkomgeving intelligent en creatief kan worden ingezet door nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zodat zij kunnen uitblinken in een steeds verder digitaliserende wereld waar we ons in bevinden, in plaats van te beginnen met een digitale achterstand door een te analoge werkomgeving. Binnen dit project worden drie obstakels gedefinieerd:

1. De onderwerpen zoals gedefinieerd in de STEM zijn afgegleden van hun menselijke kant en zijn vaak ingesloten in, en beperkt tot informatica wetenschappen en technische faculteiten 2. De druk om zich aan strikte evaluatiecriteria te houden en de onthechting van bedrijven laat weinig ruimte over voor transversale ICT-vaardigheden. Ondanks dat deze voor studenten essentieel zijn bij het succesvol zoeken naar een baan. 3. Ouder wordende leraren die hun loopbaan in pre-digitale academische wereld hebben opgebouwd, zijn niet op de hoogte en/of niet geneigd om digitale aspecten in hun onderwijs te introduceren. Digital skills accelerator wil deze obstakels uit de weg ruimen door handvatten te bieden om de vaardigheden naar een volgend niveau te tillen. Dit in de vorm van een online assessment tool en een open online training; de Essential Digital Skills Toolkit (EDST) Digitale technologieën zijn één van de bepalende elementen in het hedendaagse werk- en sociale leven en het is een algemeen aangenomen overtuiging onder studenten dat vertrouwdheid overeenkomt met vaardigheid. Maar dit is onjuist: veel studenten studeren af zonder de technologieën en software te gebruiken die vandaag de dag nodig zijn in moderne kantoren. Daarbij missen ze ook de vaardigheden voor kritisch denken en het oplossen van problemen die daardoor de ontwikkeling van een efficiënte werkmethodiek in de weg zitten. Het doel van het project is duidelijk: Definieer de digitale vaardigheden die door huidige en toekomstige cohorten van studenten in het hoger onderwijs moeten worden geprioriteerd en creëer een zelfgestuurd multimediaal leersysteem dat studenten kunnen gebruiken om hun vaardigheden op specifieke gebieden te versterken. Om dit doel te bereiken, zal DSA:

Een kennisuitwisseling mogelijk maken tussen de belangrijkste belanghebbenden om een DIGITAL SKILLS REPORT op te stellen waarin de meest waardevolle digitale vaardigheden worden omschreven die professioneel (op het werk) en maatschappelijk vereist zijn.

Een ONLINE SELF-ASSESSMENT TOOL maken waarmee studenten hun digitale vaardighedenprofiel kunnen identificeren en een gepersonaliseerd leertraject kunnen in kaart brengen.

De ESSENTIAL DIGITAL SKILLS TOOLKIT ontwikkelen; een open, online modulaire training waarmee studenten hun vaardigheden op de belangrijkste gebieden kunnen bijwerken. Meer informatie is te vinden op: http://www.digitalskillsaccelerator.eu/

55 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page