top of page

Algemene update Covid-19

Het laatste jaar van het project Skills Navigator heeft een onverwachte wending gekregen. In maart sloeg het Covid-19 virus toe in onze regio en dit had als gevolg dat heel wat activiteiten, waarbij mensen moesten samen komen, plots niet meer konden plaatsvinden.


Skills Navigator gaat voor een groot deel over het fysiek samenbrengen van werkzoekenden en werkgevers in diverse vormen van opleiding, training en recrutering, wat we binnen Skills Navigator werkgeversarrangementen (WGA) noemen.


Na goede praktijken van werkgeversarrangementen van de verschillenden partners in kaart te hebben gebracht en er draaiboeken voor te hebben uitgeschreven, zou 2020 in het teken staan van het verder uitproberen van goede praktijken van een andere in de eigen context. Daarnaast werd ijverig gewerkt aan een gezamenlijk Skills Navigator werkgevers- arrangement.


Het project heeft ook als doel een online screeningstool te ontwikkelen die jongeren, zowel studenten als werkzoekenden, een spiegel voor houdt wat betreft de 21e eeuwse vaardigheden die gevraagd worden in de havens. De tool geeft aan of deze voldoende aanwezig zijn en indien niet, hoe de jongere de eventuele kloof kan overbruggen: een opleiding, een werkgeversarrangement, een cursus en alles daar tussen.


Deze tool zit in de ontwikkelingsfase en moet nu doorlopend getest kunnen worden met de doelgroep van jongeren tussen 16 en 26 jaar. Gelukkig komt alles weer enigszins op gang.

Het Covid-virus zorgt ervoor dat noch de geplande werkgeversarrangementen, noch de testing van de tool kunnen plaatsvinden. Dit hypothekeert de vooropgestelde doelstellingen van het project. Daarom beslist het partnerschap binnen Skills Navigator dat we een aanvraag zullen doen om het project met een zestal maanden te verlengen, zodat we onze engagementen naar elkaar en Interreg Vlaanderen-Nederland kunnen waarmaken.


Deze tijdelijke tegenslag betekent echter niet dat we stilzitten. Er wordt, zoals overal, nu ook meer online overlegd en voor obstakels worden creatieve oplossingen gezocht. De klankbordgroep zal voor een eerste keer digitaal de koppen samen steken en wat de testing van de tool betreft werken we getrapt verder: de ontwikkelaars spreken online met jongerenvertegenwoordigers.

Tot slot wil ik nog meegeven dat werkpakket 3, onderzoek naar welke 21st century skills het meest relevant zijn voor onze havengebieden, het werk heeft afgerond, net voor de coronacrisis. Als laatste producten leveren we de Quick-scan (een methodiek waardoor opleidingen op een eenvoudige en duurzame manier up-to-date blijven over de veranderende skillsvraag bij de bedrijven) en een bundel van goede praktijken ‘goede praktijken: inspirerende contextverhalen, voorbeelden en ideeën’ op. Deze vind je terug op onze website en in onze nieuwsbrief.

20 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page