top of page

Status update werkpakket: De tool

Door de situatie met Covid-19 is ook de ontwikkelagenda van de Tool nadelig beïnvloed. Het initiële plan om in maart het eerste prototype van het matchmakingplatform met leerlingen te testen, om zo kwalitatieve feedback binnen te halen, is stil komen te liggen.


Hiervoor waren de eerste afspraken met de helpende onderwijsinstellingen in België en Nederland reeds gemaakt. En toen moest iedereen thuis blijven. Kwalijk, maar terecht.


Feedback is essentieel bij een iteratief ontwerp, zonder input vanuit de doelgroep(en) kan er simpelweg niet tot een product komen dat écht werkt. Door de omstandigheden was ook verdere toetsing niet mogelijk. Dat maakt het moeilijk om door te gaan met de gemaakte aannames en daarop harde keuzes te treffen voor de softwareontwikkeling.

Daarnaast moet natuurlijk iedereen op de eigen gezondheid letten (en die van een ander) in deze bijzondere tijd en de werkdruk daarop aanpassen. Op dit moment werken Kazi en Future Forward-Portstream samen aan een nieuwe ontwikkelagenda die met deze omstandigheden rekening houdt.

De eerste onderwijsinstellingen melden zich intussen wel weer. Zij bieden voorzichtig aan om testen en interviews met de leerlingen op te stellen voor later in het jaar. Dus binnen het werkpakket wordt er alvast gekeken naar wat er belangrijk is om te testen binnen deze nieuwe aanpak.

36 views0 comments
bottom of page