top of page

BASF: Reus in de chemie

BASF Antwerpen behoort tot de BASF-groep en is het grootste geïntegreerde chemische productiecentrum in België en de tweede belangrijkste productiesite van BASF-groep wereldwijd. Op de site zijn ook een aantal derde partijen gevestigd.


Blik naar de toekomst: 3 uitdagingen

BASF kan zelfs zeggen dat ze pionier zijn in het inzetten op werkbaar werk voor de medewerkers. Ze voeren beleid op drie domeinen: generatiemanagement, diversiteit en digitalisering.

Generatiemanagement

Welke skills er in de toekomst ook nog nodig mogen zijn, in alle gevallen zal de wisselwerking tussen de verschillende generaties op de werkvloer cruciaal zijn. Door nog vrij recente overheidsbeslissingen wordt langer werken de norm. Daardoor stijgt het leeftijdsverschil tussen de jongste en de oudste werknemer op de werkvloer. Er wordt dan ook grondig nagedacht over welke skills nodig zijn om de generatieverschillen te overbruggen. Elke generatie brengt zijn sterktes mee en dus zet BASF in op generatiemanagement. Een goed generatiemanagement zal in de toekomst mee uitmaken of een bedrijf succesvollere teams kent dan andere.


Hoe krijgt dit dan concreet vorm? Bij BASF organiseert men onder meer vormingsmomenten voor de teams waarbij via praktijkgetuigenissen over het thema generatiemanagement inzichten geduid worden en tips worden gegeven over de do's-and-don'ts in heel concrete situaties.


Digitalisering

De tweede uitdaging bestaat erin na te gaan welke skills er nodig zijn om medewerkers mee te nemen in een wereld die steeds digitaler wordt. Ook hier speelt het generatie-aspect een rol: voor jonge medewerkers zijn digitale toepassingen een evidentie, ze zijn ermee opgegroeid. Oudere medewerkers kunnen hier soms wat meer moeite mee hebben. Het zijn niet alleen de skills die belangrijk zijn, als het over digitalisering gaat. Ook het werken aan de mindset is belangrijk: de bereidheid om de digitale mogelijkheden te bekijken, het willen aanleren van laagdrempelige tools en het willen inzetten op aangepaste opleidingen.


Bij BASF werkt men momenteel een kwalificatieconcept uit voor digitale competenties en vindt dit zo belangrijk dat het zelfs één van de ondernemingsdoelstellingen is.


Diversiteitsmanagement

Diversiteitsmanagement is een derde uitdaging. Teams worden diverser. Dat is goed. Meer diversiteit betekent ook een meer diverse waaier aan talenten. Maar om succesvol te kunnen omgaan met deze diversiteit zijn er nieuwe inzichten en vaardigheden nodig, zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers. Daar moet een onderneming op inzetten.


Ook hier wordt gekozen voor een teamgerichte professionalisering met praktijk- getuigenissen. Getuigenissen van personen die in heel verschillende omgevingen hebben gewerkt zijn vaak een eyeopener voor een team.De eigen aanpak: vormingsdienst Learning and Development

Er zijn heel wat centrale opleidingen die vanuit een vormingsdienst ‘Learning and Development’ gestuurd worden naar verschillende doelgroepen van medewerkers.


Het opleidingspakket is heel uiteenlopend, gaande van zeer technische opleidingen tot het versterken van bijvoorbeeld communicatie- en presentatievaardigheden, naast een belangrijk luik dat zich toespitst op het welbevinden van de medewerkers. Zo zijn er infosessies over gezonde voeding of slaapcoaching. Zeker voor de medewerkers die in shiften werken zijn dit zeer interessante opleidingen. En zo maakt dit ook deel uit van de zorg voor en het welzijn van de medewerkers.


De eigen aanpak: opleiding on the job

Daarnaast gebeurt een heel groot deel van de permanente opleiding on the job. Zo is er een systeem van lerend werken, werkend leren waarbij men nieuwe medewerkers doorheen een decentraal opleidingstraject neemt om hen het vak te leren. Dit is een opleidingstraject dat over verschillende jaren loopt.


Dit leren is er niet enkel voor de nieuwe instromers. Met het langer werken én het sterker activeringsbeleid voor langdurig zieken zullen alle medewerkers blijvend begeleiding nodig hebben in een bepaalde fase in hun loopbaan. Functies wijzigen of verdwijnen immers binnen een organisatie die continu verandert. Het leren zal nooit meer ‘af’ zijn. Levenslang leren wordt de norm om zo inzetbaar te blijven.


Pionier in het duaal leren

Waar men bij BASF sinds een paar jaar vrij actief in is, en hier zijn ze toch ook een beetje een pionier in de sector, is het duaal leren. Sinds september 2019 kreeg dit traject een uitloop in het hoger onderwijs. BASF pakt samen met AP hogeschool als eerste uit met een volwaardige Bacheloropleiding werkplekleren en studeren.


Studenten combineren leren op school met het leren op de werkplek. Dat heeft het voordeel dat de student zijn theoretische kennis onmiddellijk in de praktijk kan omzetten en ook heel goed kan inschatten in wat voor werkomgeving hij zal terechtkomen. Voor de onderneming heeft dit als voordeel dat men de student goed leert kennen en kan evalueren of zij/hij in de organisatie zou passen.


Het hele artikel lezen? klik hier voor de volledige Bundel.

65 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page