top of page

Belangrijker dan ooit

We hebben een onwerkelijk jaar achter de rug waarin de halve wereld stil is komen te liggen. Ook ons project is hierdoor geraakt en vrijwel alle “offline” activiteiten zijn niet doorgegaan of kwamen niet echt in de buurt van de initiële ideeën.


Maar tegelijkertijd met deze ontwikkeling is de maatschappelijke waarde van het project torenhoog gestegen; hele branches liggen aan het infuus, en mocht er niet snel verandering komen dan wordt de wereld overspoeld met werkzoekenden die vaak niet meer dan enkele nieuwe (21st century) skills nodig hebben om ergens anders aan de bak te kunnen komen.

Skills Navigator heeft zo ongemerkt een pioniersrol gekregen in deze beweging. Het onderzoek dat voorafging aan de start van het project meegerekend, zitten we al zo’n vijf jaar met onze neus op deze arbeidsproblematiek in de grote havengebieden van België en Nederland.


De tool die momenteel wordt ontwikkeld kan in heel Europa uitgerold worden om de mensen die geraakt zijn door de gevolgen van Covid-19 zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. De ontwikkelde Werkgeversarrangementen staan niet alleen overzichtelijk op een rij in de catalogus, maar zullen snel navolging krijgen in de vorm van factsheets, geënt op de verschillende banen. Zo kunnen al deze “superstages” met gemak worden uitgerold bij andere bedrijven.


We hebben ons gefocust op vier havengebieden, maar elke les, elk inzicht en zeker de bovenstaande output kan in iedere haven, op elke plek in de wereld toegepast worden.


So let’s inspire to make a difference!Feliz Navigator,


Jordi Looijschelder


17 views0 comments

Comments


bottom of page